Prúdenie v jadre Zeme

Vďaka satelitom vedci objavili aj v tekutom jadre Zeme čosi podobné ako jet stream v atmosfére.

Vizualizácia ESA

Výraz jet stream poznajú najmä meteorológovia, ale možno aj tí, ktorí často cestujú lietadlom cez Atlantik. Tento anglický výraz by sme mohli preložiť ako dýzové prúdenie. Ide, zjednodušene povedané, o prúdenie vzduchu v akejsi fiktívnej trubici, a to smerom od západu na východ, a vo výškach približne 7 až 10 kilometrov. Vzduch v jet streame prúdi rýchlosťou 100 až 400 km/h. Práve existencia takéhoto západovýchodného prúdenia vedie k tomu, že lety ponad Atlantik smerom z USA či Kanady do Európy trvajú obvykle o hodinu kratšie ako lety opačným smerom. Vďaka trojici satelitov Swarm (roj), ktoré pred tromi rokmi vypustila Európska vesmírna agentúra ESA, vedci objavili čosi podobné, ako je jet stream v atmosfére, aj v horúcom, tekutom jadre našej Zeme. Družice Swarm slúžia na meranie a identifikáciu rôznych magnetických polí, pochádzajúcich z jadra, plášťa, kôry, oceánov, ionosféry i magnetosféry našej planéty. Analýza výsledkov meraní magnetického poľa, vykonaných družicami Swarm, viedla okrem iných výsledkov k potvrdeniu predpokladanej existencie javu, ktorý vedci označili za geologický jet stream. Ide o vôbec prvé pozorovanie toku či prúdenia roztopeného železa okolo vonkajšieho jadra našej planéty. Toto podzemné prúdenie sa odohráva v severnej pologuli, prevažne pod Aljaškou a Sibírou, kde dosahuje špičkovú rýchlosť až 40 kilometrov za rok. V porovnaní s ostatnými geologickými pohybmi  to možno považovať za šprint – je to tri razy vyššia rýchlosť ako rýchlosť ostatných pohybov vo vonkajšom jadre a státisícekrát viac než rýchlosť pohybu tektonických platní v zemskej kôre.