Prvé (?) telefóny 2

V predošlej časti nášho seriálu sme do titulku pridali aj otáznik. Predpokladám, že dnešná ukážka telefónu skonštruovaného na inom princípe ten otáznik obháji.

Vážnym nedostatkom Bellovho telefónu, aj keď jeho konštrukcia je geniálna, bolo to, že sa s ním dalo telefonovať iba na menšie vzdialeností… Ale aj najgeniálnejšie riešenia sa dajú vylepšiť.

Dnes vám predstavujeme jeden z ďalších starých telefónov využívajúcich iný princíp, ako mal Bellov telefón. Aj T. A. Edison prišiel na to, že mikrofón a slúchadlo by mohli byť účinnejšie, keby používali iné princípy.

Ak sa vám pri pohľade na obrázok telefónu zdá, že nemá mikrofón, nie je to pravda. Má jeden z najjednoduchších uhlíkových mikrofónov (obrázok vnútra telefónu), ktorý je ukrytý pod hlavnou tenkou doštičkou. Jeho podstatou je nedokonalý kontakt medzi uhlíkovými tyčinkami, ktorý sa mení podľa intenzity a kmitočtu prichádzajúceho zvukového vlnenia. Tento princíp sa po mnohých úpravách zachoval až dodnes.

Ing. Štefan Holakovský

Foto autor