Prvý blok generácie III+ na svete bol uvedený do komerčnej prevádzky

V ruskej Novovoronežskej JE-II sa odohrala jedna z kľúčových udalostí pre jadrovú energetiku v Rusku aj vo svete: do komerčnej prevádzky bol uvedený prvý blok s reaktorom VVER-1200, ktorý sa stal prvým blokom generácie III+ na svete uvedeným do komerčnej prevádzky. 27. februára 2017 o tom podpísal protokol riaditeľ spoločnosti Rosenergoatom (prevádzkovateľ jadrových elektrární v Rusku a súčasť štruktúry ruskej korporácie pre atómovú energiu Rosatom).

Pred tým, než mohol byť protokol podpísaný, potvrdil ruský úrad pre ekologický, technologický a jadrový dozor Rostechnadzor súlad 1. bloku Novovoronežskej JE-II s projektovou dokumentáciou, technologickými požiadavkami a platnou legislatívou vrátane požiadaviek na energetickú efektivitu.

Prvýkrát bol tento blok pripojený do jednotnej ruskej prenosovej sústavy 5. augusta 2016 a tým zároveň zahájil dodávku elektriny do siete. Do zahájenia komerčnej prevádzky vyrobil 1,7 TWh elektriny.

Blok prešiel postupne niekoľkými fázami energetického spúšťania a skúšobnej prevádzky a počas toho podstúpil niekoľkonásobné skúšky zariadení a systémov pri rôznych hodnotách výkonu a pri rôznych prevádzkových režimoch. Testovanie bolo dokončené 23. februára 2017 15-dennou komplexnou skúškou pri nominálnom výkone, počas ktorej preukázal stabilnú prevádzku v súlade s projektovými parametrami.

Projekt AES-2006, podľa ktorého sa stavia Novovoroněžská JE-II, má oproti tradičným blokom s reaktormi typu VVER-1000 mnohé prednosti, ktoré podstatne zlepšujú jeho ekonomické a bezpečnostné parametre. Napríklad elektrický výkon bol navýšený o 20 % (z 1000 na 1200 MW), projektová doba prevádzky základných komponentov (reaktorová nádoba a parogenerátory) bola predĺžená na dvojnásobok (z 30 na 60 let) a vďaka vysokej miere automatizácie a použitiu nových technologických riešení bolo množstvo personálu znížené o 25 až 30 %. Okrem toho blok spĺňa všetky tzv. pofukušimské požiadavky v oblasti bezpečnosti. V projekte sú použité mnohé nové bezpečnostné systémy, ktoré nemajú obdoby, ako je napríklad lapač taveniny alebo systém pasívneho odvodu tepla, ktorý umožňuje chladiť reaktor len vďaka prirodzenej cirkulácii vzduchu v prípade výpadku celého napájania a bez ľudského zásahu.

Jadrové bloky generácie III+ v súčasnosti stavajú aj Američania a Francúzi, ale 1. blok ruskej Novovoronežskej JE-II je prvý na svete, ktorý bol uvedený do komerčnej prevádzky.

Na výstavbe Novovoronežskej JE-II sa podieľali aj české firmy, ktoré v rokoch 2009 až 2015 dodali produkciu v celkovej hodnote presahujúcej 1,3 miliardy korún. Medzi dodávateľov patria napríklad armatúrky Arako, Armatury Group a MSA, výrobca čerpadiel Sigma Group, ale aj sklárne Kavalierglass a Sklárne Moravia.

Dodávky spoločnosti Kabelovna Kabex komentuje Anton Slobodin, štatutárny riaditeľ spoločnosti: „Pre spoločnosť Kabelovna Kabex znamenajú dodávky hermetických káblových priechodiek pre Novovoronežskú JE-II s reaktorom VVER-1200 generácie III+ potvrdenie vysokej úrovne kvality výroby. To, že naše produkcia bola použitá v najmodernejšom jadrovom bloku na svete, pre ktorý sú charakteristické vysoké bezpečnostné štandardy, je najlepšou referenciou nášho podniku a pomáha nám rozširovať našu produkciu aj na ďalších trhoch.“