Prvý medzihviezdny pútnik

Astronómovia prvýkrát v histórii skúmali asteroid, ktorý priletel do Slnečnej sústavy z medzihviezdneho priestoru. Zdá sa, že ide o tmavočervený a silno pretiahnutý, pravdepodobne kovový objekt, ktorý sa nepodobá žiadnemu telesu známemu zo Slnečnej sústavy.

Pozorovania vykonané pomocou ďalekohľadu VLT (Very Large Telescope) v Čile v observatóriu na Cerro Paranal a v ďalších observatóriách po celom svete ukázali, že tento unikátny objekt cestoval medzihviezdnym priestorom milióny rokov, než sa náhodou dostal do vnútra Slnečnej sústavy. Výsledky pozorovaní zverejnil v novembri 2017 prestížny vedecký časopis Nature.

Priletel a odlieta

Medzihviezdny asteroid `Oumuamua v predstavách umelca, NASA

Prehliadkový ďalekohľad Pan-STARRS 1 (USA, Havaj) objavil 19. októbra 2017 slabý objekt pohybujúci sa po oblohe. Na prvý pohľad vyzeral ako typický asteroid, pokým sa z väčšieho množstva polôh nepodarilo vypočítať jeho dráhu. Tá dokázala, že tento objekt – na rozdiel od dosiaľ známych asteroidov a komét – nepochádza zo Slnečnej sústavy, ale priletel z medzihviezdneho priestoru. Teleso bolo pôvodne klasifikované ako kométa. Pozorovania uskutočnené množstvom zariadení vrátane prístrojov ESO však neodhalili žiadne známky kometárnej aktivity, aj keď objekt prešiel perihéliom (najbližším bodom dráhy k Slnku) už pred objavom v septembri 2017. Teleso tak preklasifikovali na medzihviezdny asteroid, čo je úplne nová, doteraz nepoužívaná kategória telies. Dostal označenie 1I/2017 U1 a meno `Oumuamua.

Husté kamenné alebo kovové teleso

Astronómovia využívajúci ďalekohľad VLT sa preto hneď pustili do práce a začali merať polohy, jasnosť aj farbu telesa s väčšou presnosťou, než to umožňovali menšie prístroje. Rýchlosť reakcie bola dôležitá predovšetkým preto, že medzihviezdny asteroid `Oumuamua badateľne slabol kvôli vzďaľovaniu sa od Slnka, aj od Zeme. A pre vedcov si pripravil ďalšie prekvapenie. Pomocou záberov získaných cez štvoricu rôznych fotometrických filtrov prístrojom FORS na ďalekohľade VLT a kombináciou so snímkami z iných veľkých ďalekohľadov sa tímu pod vedením Karen Meechovej (Institute for Astronomy, Havaj, USA) podarilo zistiť, že `Oumuamua počas rotácie mení jasnosť s periódou 7,3 hodiny v pomere 1 : 10. Karen Meechová vysvetľuje význam týchto pozorovaní: Takáto neobvykle veľká zmena jasnosti znamená, že teleso musí byť veľmi pretiahnuté. Objekt je asi desaťkrát dlhší ako široký. Má tmavočervenú farbu, ktorá sa trochu podobá vzdialeným objektom Slnečnej sústavy. Vykonané merania naznačujú, že `Oumuamua je najskôr husté, pravdepodobne kamenné alebo dokonca kovové teleso, bez vodného alebo iného ľadu v blízkosti povrchu. Povrch je v súčasnosti veľmi tmavý a červenkastý v dôsledku dlhodobého vystavenia účinkom kozmického žiarenia v medzihviezdnom priestore.

Odkiaľ pochádza a kam putuje?

Vedci odhadujú, že teleso je asi 400 m dlhé. Objekt priletel približne v smere od hviezdy Vega, najjasnejšej hviezdy v sú- hvezdí Lýry. Aj napriek ohromujúcej cestovnej rýchlosti asi 90 000 kilometrov za hodinu by však trvala asteroidu cesta medzihviezdnym priestorom od miesta, kde je v súčasnosti Vega, až do Slnečnej sústavy asi 300 000 rokov.

Medzihviezdny asteroid je úplne nová, dosiaľ nepoužívaná kategória vesmírnych telies.

Pred takým dlhým časom sa však hviezda Vega nenachádzala ani len v blízkosti polohy, odkiaľ asteroid priletel. `Oumuamua tak pravdepodobne cestoval Galaxiou stovky miliónov rokov bez toho, aby bol spojený s akýmkoľvek hviezdnym systémom, než sa náhodou dostal do vnútra Slnečnej sústavy. Astronómovia odhadujú, že podobné medzihviezdne teleso prechádza vnútornou časťou Slnečnej sústavy asi raz za rok. Ide však o veľmi slabé objekty, ktoré sa len ťažko vyhľadávajú, preto doteraz unikali našej pozornosti. Až súčasné prehliadkové systémy, ako je napríklad Pan-STARRS, sú dostatočne výkonné, aby mali reálnu šancu takéto telesá objaviť.

RNDr. Zdeněk Komárek

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 02/2018.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.