Pseudocast

Podcast Pseudocast vznikol na sklonku roka 2011 ako hobby venované propagácii vedy a vedeckej metódy, skepticizmu a kritického myslenia. Nová časť vychádza každý týždeň a spravidla má približne 45 minút. Formát podcastu je skôr voľnejší, reč prístupná (snáď) každému. V súčasnosti sa na tvorbe Pseudocastu podieľa Rado Martir Vlasatý, informatik z Košíc so záľubou vo vesmíre, robotike a celkovo v počítačoch. Spolu s ním je v Pseudocaste Miro Osiris Gábik, civilným povolaním taktiež informatik, ktorý zvykne spracovávať témy z oblasti medicíny alebo prírody. Najnovší prírastok kolektívu je študent telekomunikácií Jakub Kubqo Rafajdus, ktorý do Pseudocastu prináša okrem expertízy na telekomunikácie neoceniteľnú schopnosť správne použiť dva/dve (Rado a Miro sú východniari, takže touto schopnosťou neoplývajú). O technické pozadie podcastu sa stará zakladajúci člen Vlado jOin3r Schmotzer.
Vo viac ako 500 častiach Pseudocastu sa rozoberal naozaj široký záber tém – od vysvetlenia, čo to ten (vedecký) skepticizmus vlastne je, cez priblíženie logických a argumentačných chýb, ktorých sa ľudia dopúšťajú, až po nenápadné skratky, po ktorých sa vyberá ľudský mozog, keď sa mu nechce veľmi premýšľať. Pravidelne rozprávame aj o novinkách zo sveta vedy, techniky a medicíny, usilujeme sa dohľadať odpovede na otázky od poslucháčov (Máme pravidelne užívať doplnky výživy? Sú elektronické cigarety neškodné? Funguje biorezonancia?), prípadne odporučíme dobrú knižku, film či seriál. Často sa venujeme aj všelijakým zázračným prípravkom, ktoré nám údajne zaručia večné zdravie, šarlatánom sľubujúcim modré z neba alebo podozrivým senzačným prístrojom, ktoré by mali generovať nekonečnú energiu. Ďalšími cieľmi Pseudocastu sú aj snaha poukazovať na nebezpečenstvá pseudovedy a konšpirácií a snaha nadchnúť poslucháčov pre vedu a vzdelávanie sa. Pseudocast môžete nájsť na pseudocast.sk.