Rakovina pankreasu v Európe

Spoločné výskumné centrum Európskej únie (JRC) odhadlo, že v roku 2012 bolo v Európe diagnostikovaných viac než 100 000 prípadov rakoviny pankreasu, pričom výskyt tejto choroby sa v niektorých krajinách od 90. rokov minulého storočia mierne zvyšuje. Rakovina pankreasu je u mužov ôsmym najčastejším nádorovým ochorením, u žien je na deviatom mieste. Ide o ochorenie, ktoré má veľmi negatívnu prognózu a v posledných rokoch sa ju nepodarilo významnejšie zlepšiť. Česko, Slovensko, Maďarsko, Fínsko a Slovinsko hlásia častejší výskyt tohto ochorenia ako v ostatných krajinách Európy. Jediným faktorom, ktorý sa ukázal ako konzistentne zvyšujúci výskyt rakoviny pankreasu, je fajčenie. Správa o rakovine pankreasu je siedmou v poradí správ o výskyte rakoviny v Európe. Tieto správy mapujú fakty o druhej najčastejšej príčine úmrtí v Európskej únii. Spoľahlivé a kvalitné údaje o nádorových ochoreniach prispievajú k skvalitňovaniu výskumných programov proti tejto zákernej podobe.

JK

foto Sebastian Kaulitzki