Ráno nie je múdrejšie večera

Už dlho vieme, že ranné vtáčatá pracujú v noci podstatne menej efektívne než nočné vtáky. Vedcom z Higher School of Economics a Oxfordskej univerzity sa podarilo odhaliť rozdiely medzi tým, ako tieto dva známe typy ľudí v noci pracujú. Ľudia zvyknutí vstávať skôr preukázali rýchlejší reakčný čas pri riešení nezvyčajných úloh, vyžadujúcich si pozornosť, než ľudia, ktorí sú v noci dlhšie hore. Problémom však je, že ranné vtáčatá pri týchto úlohách robili podstatne viac chýb.
Nedostatok spánku a relatívne predĺženie času stráveného v bdelom stave výrazne narúša schopnosť nášho mozgu udržať si pozornosť. Nicola Barclay a Andriy Myachykov vykonali vôbec prvý experiment skúmajúci vplyv nedostatku spánku na ľudí rozdielnych chronotypov. 26 dobrovoľníkov (13 mužov a 13 žien), ktorých vek dosahoval v priemere 25 rokov, malo za úlohu zostať v bdelom stave 18 hodín (od 8:00 h až do 2:00 h na druhý deň), počas ktorých mali vykonávať svoje bežné denné činnosti. Na začiatku aj na konci tohto dlhého dňa absolvovali účastníci test pozornosti aj test na určenie chronotypu. Výsledky ukázali, že ráno neboli vo výsledkoch testov pozornosti medzi rannými vtáčataminočnými vtákmi žiadne výraznejšie rozdiely.Večerný test však ponúkol podstatne rozdielny obraz. Ranné vtáčatá vykonali test rýchlejšie než nočné vtáky, čo bolo prekvapením.Toto prekvapenie malo aj svoje vysvetlenie – každá z dvoch skupín ľudí postupovala pri teste inak. Ľudia zvyknutí fungovať večer pristupovali k testu serióznejšie – dali si na čas a dbali na dobrú sústredenosť. Preto bola ich úspešnosť v teste napriek pomalšiemu tempu vyššia.

Foto Pixabay