Rastúci grafén

lustračné foto Fotky&Foto

Podľa vedcov z viacerých čínskych inštitúcií môže depozícia grafénu z pár kvapalnej medi viesť k rýchlosti rastu jeho jediného zárodku až rýchlosťou 79 mikrometrov za sekundu. Kvapalná meď má totiž výborné katalytické schopnosti vďaka prítomnosti voľných elektrónov. Grafén je pri raste na hladkom povrchu kvapalného kovu v porovnaní s pevným substrátom oveľa menej náchylný na vznik defektov. Atómy uhlíka sa môžu na povrchu kvapaliny rýchlo pohybovať a 2D vrstva grafénu sa potom vytvorí rádovo v sekundách. Na pevnom substráte z medi funguje porovnateľný proces asi o dva rády pomalšie. Vedci súčasne skúmali, čo sa stane, ak na takúto výrobu grafénu použijú vedľa seba izotopy 12C a 13C. Výsledok je, že sa správajú identicky a údaje získané Ramanovou spektroskopiou neodhalili nijakú separáciu. Analýza tiež potvrdzuje, že menšia časť atómov uhlíka pri procese prenikne do roztavenej medi – k podobnému procesu na pevnej medi prirodzene takmer nedochádza. Podľa všetkého sa páry uhlíka usadzujú na povrchu, potom prenikajú dovnútra kvapaliny a odtiaľ sa zase vracajú k povrchu, kde sa spájajú do 2D vrstvy. Týmto viackrokovým procesom sa vznik grafénu nespomaľuje, ale – na počudovanie – zefektívňuje. Autori výskumu uvádzajú, že metóda by mohla byť oveľa všeobecnejšia, využiteľná aj na prípravu ďalších 2D materiálov. Namiesto medi sa môže použiť aj iný roztavený kov.

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 09/2019.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Komentáre