Registrácia do 7. ročníka projektu L’Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede je otvorená

Sumu vo výške 15 000 eur nielen na výskumné účely, ale aj na osobný rozvoj si rozdelia ocenené vedkyne v programe L’Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede. Spoločnosť L’Oréal Slovensko spolu s partnermi Slovenskou akadémiou vied, Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity a Slovenskou komisiou pre UNESCO spustili prihlasovanie do 7. ročníka tohto programu. Finančné prostriedky získajú tri vedkyne do 40 rokov (vrátane), pričom záujemkyne môžu svoje vedecké práce prihlásiť na webe www.prezenyvovede.sk do 31. decembra 2022.

Podľa dát organizácie UNESCO vo vedeckom sektore pracuje oveľa menej žien ako mužov – celosvetovo iba 33 %. Na rozhodovacích pozíciách v Európe je žien ešte menej, predstavujú len 14 % takýchto vedeckých pracovníkov. Takmer tri štvrtiny dievčat v Európe si myslia, že pracovné miesta, ktoré priamo pomáhajú svetu, sú dôležité, no len 37 % si myslí, že oblasti ako veda, technológie či inžinierstvo robia svet lepším.

Grant pre tri najlepšie vedkyne

Motivovať vedkyne pôsobiace na Slovensku a oceniť ich prácu je cieľom programu L’Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede. V 7. ročníku programu si ocenenie 15 000 eur rozdelia tri výskumníčky z oblasti environmentálnych vied, fyzikálnych vied a matematiky či informatiky. Ceny pre najúspešnejšie projekty budú udelené v týchto kategóriách: formálne vedy (matematika, štatistika, informatika), vedy o živej prírode vrátane environmentálnych vied (medicína, biochémia a pod.) a fyzikálne a technické vedy (fyzika, astronómia, stavebníctvo, strojárstvo). Keďže finančná odmena nie je limitovaná iba na použitie vo vedeckom výskume, víťazky 7. ročníka môžu sumu 5 000 eur použiť na profesijný rozvoj, ale aj na súkromné účely.
Žien pracujúcich vo vedeckom svete je v porovnaní s mužskými kolegami stále málo. Vďaka programu L’Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede podporujeme výskumníčky nielen finančne, ale zároveň verejne vyzdvihujeme ich prácu, aby mali ďalšiu motiváciu pokračovať vo svojom výskume, povedal vedecký riaditeľ L’Oréal Slovensko Ing. Petr Štěpánek, PhD., MBA.
Aj v tomto ročníku bude prihlásené práce hodnotiť odborná komisia v SAV, ktorej predsedá prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc., členka Predsedníctva SAV. L’Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede je jedným z mála programov, ktoré sa venujú zrovnoprávneniu žien v odbornom výskume. V predošlých ročníkoch projektu sme ocenili naozaj excelentné práce, ktoré nás utvrdili v tom, že to má veľký význam. Vedkýň pôsobiacich na Slovensku nie je veľa, o to viac si vážime ich prínos, uviedla Ľ. Lacinová.

Talentované víťazky 6. ročníka

Do predošlého, 6. ročníka projektu L’Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede sa prihlásilo viac ako 20 vedkýň.
V kategórii inžinierske vedy a technológie zvíťazila Xiaolu Hou, PhD., ktorá pôsobí na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Vo svojej práci skúma možné útoky a protiopatrenia na implementáciu umelej inteligencie vo vstavaných zariadeniach.
Laureátkou kategórie formálne vedy sa stala Dr. Hana Šmitala Mizerová z Katedry matematickej analýzy a numerickej matematiky Univerzity Komenského v Bratislave. Zaoberá sa matematickými modelmi prúdenia tekutín, kvapalín a plynov, ktoré sa vyskytujú v mnohých prírodných javoch a inžinierskych aplikáciách (prúdenie vzduchu okolo krídla lietadla, predpoveď počasia či znečistenie ovzdušia).
V kategórii vedy o živej prírode vrátane environmentálnych vied zvíťazila doc. RNDr. Soňa Kucharíková, PhD., pôsobiaca na Pracovisku laboratórií KTD a LVM Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce TRUNI v Trnave. Vo svojej práci študuje vzťahy medzi baktériami a kvasinkami počas tvorby biofilmu, teda infekcií, a venuje sa aj testovaniu nových i existujúcich liečiv, ktoré by sa mohli využiť v praxi.

Text a foto L’Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede

Komentáre