Registrácia do 8. ročníka L’Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede je predĺžená

Spoločnosť L’Oréal na Slovensku spolu s partnermi Slovenskou akadémiou vied, Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity, Slovenskou komisiou pre UNESCO a platformou Žijem vedu predĺžili prihlasovanie do 8. ročníka programu L’Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede do 15. marca 2024.

Tri vedkyne do 40 rokov si odnesú finančnú odmenu vo výške 21-tisíc eur. Výhru si môžu uplatniť na výskumné účely aj osobný rozvoj. Záujemkyne môžu svoje vedecké práce prihlásiť na webe www.prezenyvovede.sk.

Ženy majú vo vede dôležité miesto

Hlavnými cieľmi programu L’Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede je motivovať vedkyne pôsobiace na Slovensku a oceniť ich prácu. V 8. ročníku programu si ocenenie v celkovej sume 21-tisíc eur rozdelia tri výskumníčky do 40 rokov (vrátane) z oblasti environmentálnych vied, fyzikálnych vied a matematiky či informatiky. Ceny budú najúspešnejším projektom celkovo udelené v troch kategóriách: Inžinierske vedy a technológie, Vedy o živej prírode a Fyzikálne a formálne vedy.
Novinkou aktuálneho ročníka je navýšená finančná odmena o 7-tisíc eur, ktorá nie je limitovaná iba na použitie vo vedeckom výskume. Víťazky tak môžu uvedenú sumu použiť na profesijný rozvoj, ale aj na súkromné účely.
Veríme, že podobne ako do predošlých ročníkov nášho programu, tak aj do toho ôsmeho sa prihlásia brilantné mladé dámy, ktoré sú budúcnosťou slovenskej vedy. Plne stojíme za ženami, ktoré pôsobia vo vedeckom výskume a sme hrdí na to, že ich už dlhé roky podporujeme, uviedol Ing. Petr Štěpánek, PhD., MBA, vedecký riaditeľ L´Oréal Slovensko.

Ocenené vedkyne 7. ročníka

Do predošlého 7. ročníka projektu L’Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede sa prihlásilo takmer 40 vedkýň, pričom ceny boli udelené v troch výskumných oblastiach.
V kategórii Inžinierske vedy a technológie zvíťazila Dr. Akansha Mehta, ktorá pôsobí na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Vo svojom ekologickom projekte premieňa odpadové farmaceutické sklo na vysokoporézne fotokatalytické keramické membrány, ktoré sú určené na čistenie odpadových vôd pomocou slnečného žiarenia.
Laureátkou kategórie Fyzikálne a formálne vedy sa stala Mgr. Olga Vyviurska, PhD., z Ústavu analytickej chémie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Vo svojej práci využíva viacfaktorové matematické modely na to, aby sa pri analýze komplikovaných chemických vzoriek znížil počet jednotlivých meraní, a celý proces spracovania vzoriek sa tak zjednodušil.
V kategórii Vedy o živej prírode určila komisia ako víťazku doc. RNDr. Miroslavu Rabajdovú, PhD., pôsobiacu na Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Zaoberá sa neinvazívnou diagnostikou zmien v in vitro fertilizačnom procese pomocou RNA molekúl. Určuje kvalitné embryá vhodné na transfer do maternice, embryá s najvyšším implantačným potenciálom, ako aj receptivitu endometria, čiže vnímavosť maternice ženy.

L’Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede