Rekordné turbodúchadlo

Takmer všetky v súčasnosti vyrábané dopravné lietadlá sú poháňané prúdovými motormi, výnimkou je len pomerne malý počet menších lietadiel na kratšie trate vystrojených turbovrtuľovými motormi.

Základný princíp činnosti prúdových a turbovrtuľových motorov je rovnaký. Čo sa týka prúdových motorov, ich najčastejšie používanou verziou sú tzv. turbodúchadlové, resp. dvojprúdové motory (v angličtine označované turbofan), ktoré majú vpredu veľké dúchadlo, poháňané nízkotlakovým kompresorom. Časť vzduchu stlačená týmto kompresorom prúdi cez strednú časť motora (jadro), kde je stláčaná vysokotlakovým kompresorom a postupuje do spaľovacej komory: Horúce plyny vzniknuté spaľovaním paliva prúdia cez nízkotlakovú a vysokotlakovú turbínu a vystupujú veľkou rýchlosťou z dýzy, čo vytvára časť ťahu motora. Oveľa väčšiu zložku celkového ťahu však vytvára prúd vzduchu hnaný predným dúchadlom cez obtokový prstenec okolo jadra motora. V porovnaní s klasickými prúdovými motormi (bez predného dúchadla) hlavnými výhodami dvojprúdového motora sú menšia spotreba a menšia hlučnosť. S určitým zjednodušením platí úmera, že zväčšovaním priemeru dúchadla sa zvyšuje ťah motora.
Jedným z najvýznamnejších výrobcov turbodúchadlových motorov na svete je britská firma Rolls-Royce. Táto firma nedávno oznámila, že v meste Bristol otvorila špičkové konštrukčno-výrobné centrum, ktoré bude vyvíjať a vyrábať lopatky a skrine (puzdrá) dúchadiel z uhlíkových kompozitov. Použitím kompozitov sa citeľne zmenší hmotnosť motorov, čím sa zníži spotreba a produkcia škodlivých emisií. Prvé lopatky vyvinuté v spomenutom centre sú určené pre nový motor s vývojovým označením UltraFan. Tento motor bude mať dúchadlo s priemerom 356 cm, čím sa stane – z hľadiska priemeru – najväčším turbodúchadlovým motorom na svete .V súčasnosti tento rekord drží motor GE9X firmy GE Aviation, ktorého dúchadlo má priemer 335 cm. Firma Rolls-Royce zatiaľ zverejnila len počítačovú skicu svojho nového motora  UltraFan.

RM, foto R-R

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 4/2020. Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.