Revolučná batéria

Ilustračné foto Pixabay

Väčšina batérií sa skladá buď z polovodičových elektród, ako sú lítiovo-iónové batérie pre prenosnú elektroniku, alebo z kvapalných elektród vrátane prietokových batérií pre inteligentné siete. Batérie s pevnými elektródami majú značnú kapacitu na ukladanie energie, no časom sa degradujú a strácajú účinnosť. Kvapalné batérie môžu účinnejšie dodávať energiu, ale buď nedosahujú vysoké energetické požiadavky, alebo si vyžadujú značné zdroje na ustavičné zahrievanie elektród a ich udržiavanie v roztavenom stave. Vedci z Cockrell School of Engineering na Texaskej univerzite v Austine zostrojili nový typ batérie, ktorá spája množstvo výhod existujúcich riešení a zároveň odstraňuje ich kľúčové nedostatky a šetrí energiu. Kovové elektródy batérie, ktoré vytvoril texaský tím, môžu zostať skvapalnené pri teplote 20 °C, čo je podľa vedcov najnižšia prevádzková teplota, aká bola kedy zaznamenaná pri batérii s tekutým kovom. To predstavuje zásadnú zmenu, pretože súčasné batérie z tekutých kovov sa musia uchovávať pri teplotách nad 240 °C. Batéria obsahuje zliatinu sodíka a draslíka ako anódu a zliatinu na báze gália ako katódu. Podľa vedcov je dokonca možné vytvoriť batériu s ešte nižšími bodmi tavenia, a to použitím iných materiálov. Batéria fungujúca pri izbovej teplote sľubuje viac kapacity ako lítiovo-iónové batérie a môže sa nabíjať a dodávať energiu niekoľkokrát rýchlejšie. Táto batéria môže poskytnúť všetky výhody v tuhom aj kvapalnom stave vrátane väčšieho množstva energie, zvýšenej stability a flexibility, a to bez príslušných nedostatkov, pričom šetrí energiu, uviedol vedúci vedeckého tímu Yu Ding.

Zo stránky ScienceDaily spracovala BP

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 8/2020. Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.