RoboCup – 23. ročník súťaže

V dňoch  28. 2 až 2. 3. 2018 sa bude konať  23. ročník súťaže RoboCup.

Súťaž je určená pre žiakov základných a stredných škôl na Slovensku a uskutoční sa v priestoroch Spojenej školy, Červenej armády 25, v Martine. Súťaž organizuje CVTI SR – ŠVS Banská Bystrica v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21.storočie, v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou elektronikov Bratislava.

Súťažné kategórie:

Konštrukcia

  1.    Konštrukcia robota z prinesenej stavebnice na zadanú tému (autonómny robot, autonómny dron).
  2.    Robotická ruka

 

RoboCup Junior 

  1.    Futbal – OpenLeague s oranžovou loptou
  2.    Futbal  –  Lightweight s elektronickou loptou
  3.    Záchranár po čiare – RescueLine
  4.    Záchranár v bludisku – Rescue Maze
  5.    Záchranár – CoSpaceRescue – iba simulovaná verzia
  6.    Tanec robotov – Dance

 

Autonómny dron
V rámci súťaže RoboCup je prvýkrát zaradená do programu aj podkategória autonómny dron.  Úlohou súťažiacich bude zhotoviť a naprogramovať vlastný autonómny dron tak, že vyletí do výšky aspoň jeden meter, zotrvá tam 10 sekúnd a pristane na určené miesto. Typ dronu je bez obmedzenia.