Robot odhaľujúci bomby

Eliminovať hrozbu teroristických útokov nie je jednoduché, pomôcť by mohli roboty.

34-35-robot-bomba-fraunhoferJe mimoriadne ťažké, niekedy priam nemožné, odhaliť najmä na všetko odhodlaných samovražedných teroristov s výbušninami upevnenými priamo na ich tele. Nič to však nemení na tom, že treba vyvinúť maximálne úsilie na odhalenie najmä nastražených výbušných systémov, uložených v nenápadných predmetoch, akými sú napríklad kufre, batohy či iná batožina. Tieto predmety môžu potenciálne obsahovať nastražené systémy, a preto sa na železničných staniciach, v letiskových termináloch i v iných verejných priestoroch venuje mimoriadna pozornosť batožinám, ktoré sú voľne položené a nik sa k nim nehlási. Tou podstatnou otázkou je, čo vlastne treba urobiť, keď polícia objaví takúto batožinu či iný podozrivý predmet, ku ktorým sa nikto nehlási. Na zneškodnenie podozrivej batožiny sú určení špeciálne cvičení pyrotechnici, odetí do ťažkých ochranných odevov, ktoré im však v prípade výbuchu nemusia poskytovať dostatočnú ochranu. Preto sa na prieskum podozrivých predmetov čoraz častejšie používajú diaľkovo riadené roboty, vystrojené množstvom snímačov rôzneho typu. Takýto špeciálny prieskumný robot vyvíja od roku 2014 tím Fraunhoferovho ústavu pre vysokofrekvenčnú fyziku v nemeckom Wachtbergu v spolupráci so Spolkovým kriminálnym úradom, krajinským kriminálnym úradom Severného Porýnia – Westfálska, Leibnitzovou univerzitou v Hannoveri a firmami EPL a Hentschel System. Projekt v rámci programu Výskum pre civilnú bezpečnosť podporuje sumou dva milióny eur spolkové ministerstvo pre vzdelávanie a výskum. Podstatnou časťou robota je súbor multimodálnych snímačov, tvorený skenerom, pracujúcim v oblasti milimetrových vĺn, digitálnou kamerou s vysokým rozlíšením a snímačmi na trojrozmerné zobrazenie okolia. Skener umožňuje trojrozmerné zobrazenie vnútrajška skúmanej batožiny, čo expertom umožňuje odhaliť, či vnútrajšok neobsahuje bombu. V prípade, že ju obsahuje, tak ako je zostrojená. Praktické skúšky komplexného diaľkovo riadeného systému na prieskum odložených batožín sa začnú v budúcom roku.

RM

foto Fraunhofer Institute

Komentáre