Robotická ruka ovládaná mysľou

Veľká pomoc pre ľudí trpiacich ochrnutím či neurodegeneratívnymi ochoreniami.

Vedci nedávno zaznamenali významný úspech, ktorý ľuďom umožní ovládať robotickú ruku výlučne vlastnou mysľou. Profesor Bin He z Minnesotskej univerzity uviedol, že jeho vynález dokáže ovládať robotickú ruku v zložitom trojdimenzionálnom prostredí myšlienkami a bez akýchkoľvek implantátov.

Novovyvinutá neinvazívna technika využíva rozhranie medzi mozgom a počítačom na báze elektroencefalografie (EEG) a je založená na zaznamenávaní slabej elektrickej aktivity mozgu používateľa prostredníctvom špecializovanej EEG čiapky vybavenej 64 elektródami. Myšlienky sú konvertované na skutočné činy pokročilým spracovávaním signálu a strojovým učením.

Osem zdravých ľudí si nasadilo EEG čiapku a otestovalo tento nový experimentálny systém. Účastníci sa postupne naučili predstaviť si pohyb vlastných rúk bez toho, aby nimi skutočne hýbali, a ovládali tak v trojdimenzionálnom prostredí robotickú ruku. Najprv sa naučili ovládať virtuálny kurzor na obrazovke počítača a potom aj samotnú robotickú ruku, ktorou zachytávali objekty ležiace na určených miestach na stole. Na záver experimentu zvládli robotickou rukou zovrieť objekt na rôznych miestach stola aj pohybovať ním nad stolom a uložiť ho na jednu z troch poličiek – a to všetko len predstavením si týchto pohybov v hlave.

Profesor He to označil za veľký úspech, keďže všetko zvládli výlučne neinvazívnymi technológiami. He plánuje s výskumom pokračovať – chystá sa vylepšiť ním vyvinutú technológiu, ako aj zostrojiť mozgom ovládanú robotickú protézu končatiny, upevnenú priamo na telo človeka.

JK

foto Minnesotská univerzita