Robotické triedenie odpadu

Automatizované robotické systémy Heavy a Fast Picker spoločnosti ZenRobotics 4.0 sú určené na triedenie rôznych druhov odpadu a eliminujú ľudskú prácu.

Foto Terex/ZenRobotics

Okolo nás sa nachádza množstvo odpadu rôzneho druhu, najmä všadeprítomné plasty, papiere, sklo, elektronika, stavebný odpad či ojazdené pneumatiky aj celé drevené kusy vyhodeného nábytku. To sú však iba odrobinky z extrémneho množstva odpadu, ktorý produkujú rôzne výrobné odvetvia. Čo sa s ním dá urobiť?
Ukazuje sa, že jedným z kľúčov k znižovaniu odpadu je tzv. cirkulárna ekonomika, teda vracanie odpadových a už na pôvodné účely nespôsobilých malých technických zariadení a ich súčastí naspäť do života. Predpokladom cirkulárnej ekonomiky je čo najdokonalejšia separácia odpadu, a to najmä podľa pôvodného účelu, materiálu a iných vlastností. Triediarne komunálneho odpadu pribúdajú aj u nás, pričom triedenie sa vykonáva najmä ručne, čo je ťažká a nepríjemná práca.
Spoločnosť ZenRobotics 4.0 preto vyvinula automatizovaný robotický systém, ktorý do značnej miery eliminuje potrebu ľudskej práce pri triedení. Najnovší systém Heavy Picker 4.0 môže triediť predmety vážiace až 40 kg rýchlosťou až 2 300 predmetov za hodinu. Najnovšia generácia triediaceho automatického systému je veľmi rozumná, pretože môže identifikovať viac ako 500 druhov odpadu. Verzia Fast Picker dokáže triediť odpad neuveriteľnou rýchlosťou až 4 800 kusov za minútu, hmotnosť jedného kusu však nesmie prekročiť jeden kilogram. Triediace linky možno naprogramovať na činnosť v rôznych režimoch. Triedič Heavy Picker môže začať činnosť roztrieďovaním veľkých kusov odpadu nechávajúc malé kusy triedičom Fast Picker umiestneným na konci linky. Systém možno nastaviť tiež tak, aby najprv našiel a roztriedil najhodnotnejšie materiály v prúde odpadkov. Triediace roboty sa dajú využiť aj na výrobných linkách, na ktorých odhalia prípadné nepodarky.
Triedenie odpadu samo osebe nič nevyrieši, ale je nevyhnutným predpokladom pre druhú fázu, ktorou je recyklácia a opätovné využitie triedením získaných materiálov a komponentov. A je čo triediť a recyklovať, pretože podľa údajov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj sa napríklad doteraz recykluje menej ako 10 % plastov používaných na celom svete.

RM

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 4/2024. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.