Rockový život stromov

Foto Pixabay

V súčasnosti sa do miest z voľnej krajiny presúvajú nielen ľudia, ale aj mnoho ďalších živočíchov a rastlín vrátane niektorých druhov drevín. A práve nedávna štúdia Iana Smitha a jeho kolegov z americkej Bostonskej univerzity, uverejnená v časopise PLoS ONE, sa zamerala na životné osudy stromov v mestskom prostredí. Vedci v štúdii odhadovali rýchlosť rastu, mortalitu, ale aj rýchlosť obnovy zásob drevín, ktoré rastú v mestskom prostredí. Zo získaných dát vytvorili modely pre zmeny množstva uloženého uhlíka v porastoch mestských drevín, ktoré následne porovnali s porastami drevín vo voľnej krajine. Z výsledkov štúdie vyplýva, že mestské stromy majú tak trochu rockový životný štýl. Rastú rýchlejšie ako ich náprotivky vo voľnej krajine, ale zároveň aj rýchlejšie umierajú, čo podľa vedcov vedie v celkovom úhrne k stratám uhlíka uloženého v mestských drevinách. Rozdiely medzi mestskými drevinami a drevinami v okolitej krajine sú pritom pomerne značné. Čo sa týka priemerov kmeňov, mestské dreviny prirastajú takmer štyrikrát rýchlejšie, ich úmrtnosť je však viac ako dvakrát vyššia. Autori výskumu dospeli k záveru, že vzhľadom na unikátny životný štýl mestských drevín, ktorý je podstatne odlišný od života stromov vo voľnej krajine, bude nutné nielen vysádzať nové dreviny, ale sa aj v maximálnej možnej miere starať o zdravotný stav už rastúcich mestských drevín.

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 07/2019.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.