Rosatom vyrobil prvú miliardu kWh elektriny s pomocou použitého jadrového paliva

Práce na spúšťaní štvrtého bloku ruskej Bielojarskej jadrovej elektrárne s reaktorom BN-800 na báze rýchlych neutrónov pokračujú a jeho výkon na konci júna dosiahol jednu miliardu kWh elektriny (t.j. 1TWh). Jedná sa o reaktor, ktorý čiastočne využíva palivo MOX vyrobené prepracovaním použitého jadrového paliva. K sieti bol pripojený v decembri 2015 a tento rok má vyrobiť spolu 3,5 TWh elektriny.

Blok BN-800
Blok BN-800

Princíp reaktoru BN-800 je mierne odlišný od klasických tlakovodných reaktorov, ktoré sú v prevádzke vo všetkých slovenských a českých jadrových elektrárňach. Vďaka tomu, že je chladený tekutým sodíkom, môže štiepiť palivo rýchlymi neutrónmi, ktoré dokážu efektívne využiť oveľa širšiu škálu prvkov než klasické reaktory. Umožňuje tak niekoľkonásobné prepracovanie jadrového paliva a uzatvorenie palivového cyklu, ktoré v budúcnosti podstatne zredukuje objem vysoko aktívneho odpadu produkovaného elektrárňami. Tento odpad naviac nebude nutné skladovať oddelene od životného prostredia desaťtisíce rokov, ale postačí niekoľko storočí.

Reaktor BN-800 nadväzuje na svojich predchodcov BN-600 (tretí blok Bielojarskej JE, v prevádzke od roku 1980) a BN-350 (Kazachstan, v prevádzke v rokoch 1972 až 1999). Technológia samotného reaktoru, ale aj ďalších súvisiacich činností sa rozvíja v rámci programu Proryv. Cieľom tohto projektu je uvedenie technológií uzavretého palivového cyklu z laboratórií do priemyselnej praxe. K jeho prvým úspechom patrí zahájenie priemyselnej výroby paliva MOX, ku ktorému došlo v Rusku v roku 2015. Ďalej v tom istom roku došlo k rozpracovaniu postupu na separáciu amerícia z použitého paliva, ktorý umožní spaľovať tento transurán v reaktore BN-800.

Rozvoj technológií reaktoru BN-800 a uzavretého palivového cyklu kladne ohodnotila aj Oľga Algayerová, stála predstaviteľka SR pri medzinárodných organizáciách vo Viedni. Bielojarskú jadrovú elektráreň navštívila v stredu 20. júla spolu s ďalšími 20 diplomatmi z Nemecka, Švajčiarska, Belgicka, Japonska, Južnej Kórey a ďalších krajín.

Členovia delegácie sa v rámci každoročnej návštevy podnikov ruského jadrového priemyslu zoznámili s jedinečnými systémami bezpečnosti používanými na štvrtom bloku Bielojarskej JE. Tieto systémy prakticky vylučujú možnosť vážnej havárie podobnej tej vo Fukušime.

„Chcela by som vyjadriť svoju vďaku za profesionalitu, ktorou sa vyznačujú pracovníci Bielojarskej jadrovej elektrárne. Ani jedna otázka týkajúca sa zabráneniu havárií či nami dodatočne zadaná neostala bez odpovede. Preto sme presvedčení, že technológie reaktorov na báze rýchlych neutrónov sú bezpečné,“ povedala Algayerová na brífingu po návšteve.