Rosatom začína prepracovávať použité palivo z reaktorov VVER-1000

Prvá várka použitého paliva z reaktorov VVER-1000 Rostovskej jadrovej elektrárne dorazila 16. decembra 2016 do podniku Majak (súčasť štruktúry ruskej korporácie pre atómovú energiu Rosatom) a prepracovávanie má začať pred koncom tohto roku. Vôbec po prvýkrát bude prepracované palivo tohto typu a ruské jadro tak zaháji novú etapu pri riešení ekologicky dôležitej úlohy nakladania s použitým jadrovým palivom.

„Jedná sa o významnú udalosť nielen pre náš podnik, ale aj pre celú ruskú jadrovú energetiku. Palivo tohoto typu doposiaľ nikto neprepracovával,“ uvádza podnik Majak.

Prepracovanie použitého jadrového paliva je technologicky veľmi náročný proces zameraný na minimalizáciu rádiologického rizika použitého paliva, bezpečnú likvidáciu nevyužiteľných látok, separáciu užitočných látok a zaistenie ich ďalšieho využitia. Priemyselné prepracovanie prebieha v troch krajinách: v Rusku, Francúzsku a Spojenom kráľovstve.

V Rusku sa nahromadilo viac než 6 tisíc ton použitého paliva z reaktorov typu VVER-1000 a ročne pribudne ďalších asi 200 ton. Na území Ruska je v prevádzke celkovo 12 blokov s týmto typom reaktorov v štyroch jadrových elektrárňach (Novovoronežská, Kalininská, Balakovská a Rostovská), ďalej tieto reaktory nájdeme v českej JE Temelín a v jadrových elektrárňach v Bulharsku, na Ukrajine, v Číne, Indii a Iráne.

V podniku Majak bude odpad z prepracovania použitého paliva zafixovaný do živcovej matrice a prevezený na dlhodobé skladovanie. Vďaka tomu sa zníži množstvo tohto typu paliva v skladoch použitého paliva na území Ruska a bezpečnostné a ekologické ukazovatele ruskej jadrovej energetiky stúpnu na kvalitatívne novú úroveň.

Podnik Majak je historicky prvý priemyselný objekt ruského jadrového programu. Bol založený s cieľom produkcie zbraňového plutónia a dnes je jeho hlavnou činnosťou prepracovávanie použitého jadrového paliva, produkcia rádionuklidov a prístrojov pre radiačnú kontrolu.

V Majaku je od 70. rokov min. stor. v prevádzke závod RT-1 na prepracovanie použitého paliva. Jeho výsledným produktom je urán a plutónium, čo sú vstupné látky pre jadrovú energetiku. Dnes tento závod prepracováva palivo z energetických reaktorov VVER-440 a BN-600, z reaktorov na jadrových ľadoborcoch a ponorkách a z výskumných reaktorov.

V súčasnosti prebieha v Majaku projekt na rozšírenie spektra prepracovávaného paliva. Vďaka nemu podnik za rok a pol až dva roky získa možnosť stať sa jediným podnikom na svete, ktorý môže prepracovávať ľubovoľný typ jadrového paliva.