Rostovská JE sa pripravuje na spustenie, do reaktoru zaviezli imitáciu paliva

Na 4. bloku ruskej Rostovskej jadrovej elektrárne bola dokončená jedna z kľúčových operácií v príprave nového bloku na spustenie. Rosatom ho do prevádzky plánuje uviesť ešte v tomto roku.

Počet imitácií, ktoré sú presnými kópiami kaziet s jadrovým palivom, len neobsahujú urán, je 163 rovnako ako skutočných palivových kaziet. Imitácie sú do reaktoru zavážané preto, aby boli počas prvých skúšok presne nasimulované geometrické, hydraulické a hmotnostné parametre aktívnej zóny a aby boli otestované všetky operácie vykonávané počas zavážania paliva.

Dokončenie zavážania imitácií umožňuje zahájiť široké spektrum prác v rámci studených a horúcich testov reaktoru, ktoré predchádzajú jeho spusteniu. Pred zahájením samotných skúšok ešte prebehne montáž bloku ochranných trúb a veka reaktoru. Blok ochranných trúb fixuje hlavice palivových kaziet a chráni riadiace orgány pred pôsobením prúdu chladiacej vody.

Počas studených a horúcich testov bude kontrolovaná správna funkcia všetkých systémov primárneho okruhu a pracovníci elektrárne budú zaznamenávať najrôznejšie prevádzkové parametre (tepelné straty, prietok chladiva atď.), ktoré dokladajú to, že prevádzka reaktoru je bezpečná a zodpovedá projektovým parametrom. V tejto fáze skúšok sa v primárnom okruhu dosiahnu parametre analogické ku skutočnej prevádzke a preverí sa kvalita montáže reaktoru.

Keď bude potvrdené, že reaktor a jeho vnútorné komponenty spĺňajú všetky požadované charakteristiky, budú imitácie postupne vymenené za skutočné palivové kazety. Podľa predstaviteľov elektrárne všetky práce prebiehajú podľa plánovaného harmonogramu a nedochádza k oneskoreniam.

Na projekte výstavby Rostovskej JE sa zúčastnili aj české firmy. Desať z nich dodalo armatúry, čerpadlá, káble, tepelné výmenníky a elektropohony s celkovou hodnotou presahujúcou pol miliardy českých korún.

Rostovskú jadrovú elektráreň prevádzkuje spoločnosť Rosenergoatom, súčasť ruskej štátnej korporácie pre atómovú energiu Rosatom, na brehu Cimljanskej priehrady na rieke Don. Elektráreň sa skladá zo štyroch blokov typu VVER-1000 s celkovým inštalovaným výkonom 4200 MW. Prvý blok bol uvedený do komerčnej prevádzky v roku 2001 a druhý v roku 2010. Komerčnú prevádzku tretieho bloku sa podarilo zahájiť v septembri 2015, teda dva mesiace skôr, než sa pôvodne plánovalo.