Rusingoryx mal nos ako dinosaurus

Dávny bylinožravec, príbuzný pakoňom, mal veľmi zvláštny nos. Podobal sa nosu dinosaurov, ktorý však žili desiatky miliónov rokov pred ním. Rusingoryx atopocranion sa pred 55 000 až 75 000 rokmi preháňal savanami Afriky. Vyznačoval sa rozmernými prínosovými dutinami a nosovou dutinou podobnou trúbke. Podobné bizarné charakteristiky sa doteraz pozorovali len pri hadrosauroch. Paleontologička Haley O’Brienová z americkej Ohijskej univerzity uviedla, že ide o úplne novú morfológiu cicavcov. Podľa vedcov sa nosy týchto dávnych cicavcov a hadrosaurov vyvinuli ako odpoveď na podobné evolučné výzvy. Je možné, že ich lebky sa museli reorganizovať, aby v nej mohli vzniknúť nové zuby, určené na prežúvanie rastlín. Donedávna boli jedinými nájdenými fosíliami druhu Rusingoryx atopocranion zuby a rohy. Ich rozborom vedci zistili, že spomínaný živočích bol príbuzný pakoňom. Na kenskom ostrove Rusinga však našli ďalších šesť lebiek, ktorých CT analýza sa stala základom rekonštrukcie vzhľadu jeho hlavy.

Umelcova predstava bylinožravca príbuzného pakoňom v krajine neskorého pleistocénu.
Umelcova predstava bylinožravca príbuzného pakoňom v krajine neskorého pleistocénu.

JK

ilustrácia Todd S. Marshall, foto pixabay