Ruská silikónová dolina

Inovačné centrum Skolkovo neďaleko Moskvy sa často opisuje ako ruská Silikónová dolina. Jeho vznik inicioval Dmitrij Medvedev v roku 2009 keď bol vo funkcii prezidenta Ruskej federácie. 

Skolkovo je prvé vedecké centrum, ktoré vzniklo na zelenej lúke po rozpade Sovietskeho zväzu. Známym vedeckým mestom z minulosti so zameraním na aplikovaný výskum je napríklad Novosibirské akademické mesto, ktoré sa nachádza 20 kilometrov od mesta Novosibirsk.

Zamerané na inovácie
Hlavným cieľom centra Skolkovo je komercializácia vedeckých poznatkov, teda inovácie v praxi. Vedecký výskum sa stáva inováciou len vtedy, ak sa dostane do ekonomiky, teda keď sa premení na predajný tovar, alebo službu.
Centrum vzniklo na základe Federálneho zákona Ruskej federácie číslo 244 O inovačnom centre Skolkovo, ktorý Dmitrij Medvedev podpísal 28. septembra 2010. Štát by mal do projektu investovať 125 mld. rubľov (RUR). Kurz rubľa v porovnaní s eurom kolíše v rozmedzí od 68 do 71 rubľov za euro.
Projekt predpokladá, že do roku 2020 by malo na ploche 250 hektárov (2,5 milióna m2) bývať a pracovať 50 000 ľudí. Z jednoduchého aritmetického výpočtu vychádza, že štát by mal do jedného metra štvorcového investovať 20 000 rubľov. Projekt počíta s tým, že takú istú sumu by mali do výstavby investovať súkromní investori.
Centrum vychádza z koncepcie Urbanvillages, ktorej základnou myšlienkou je to, že ľudia na jednom mieste pracujú bývajú a trávia voľný čas. V tomto prípade ide o koncepciu firmy AREP, ktorá vychádza z obnoviteľného modelu zachovania zdrojov. Odpad sa nepremiestňuje, ale spracováva na mieste. Polovica zdrojov potrebných v meste by sa mala zabezpečovať práve vďaka obnoviteľným zdrojom.

Biomedicínske technológie
V centre Skolkovo je niekoľko klastrov. Činnosť Klastra biomedicínskych technológií je zameraná na vytvorenie preparátov na liečenie ťažkých neurologických a onkologických chorôb. Cieľom je vytvoriť nové lieky, diagnostické zariadenia, a nové biologicky prijateľné materiály. Pracuje sa tu tiež na vývoji liekov a liečebných postupov so zameraním na srdcovocievne choroby. Zvláštna pozornosť sa venuje aj personifikovanej medicíne, biologickej informatike a monitorovaní stavu fyziologických parametrov.

Informačné a počítačové technológie
V Klastri informačných a počítačových technológií sa vytvárajú nové systémy pre efektívne spracovanie a skladovanie údajov, vznikajú tu aplikácie pre školstvo a zdravotníctvo, či systémy na rozpoznávanie hlasu a analytické programy pre ekonomickú a finančnú sféru. V centre pozornosti výskumníkov sú aj efektívne systémy informačnej bezpečnosti a nová generácia multimediálnych vyhľadávacích systémov.

Vesmír a telekomunikácie
Klaster kozmických a telekomunikačných technológií sa zaoberá vytvorením komerčného segmentu raketovo-kozmického priemyslu, ale aj zavádzanie nových technológii do leteckého a kozmického priemyslu.

Efektívne energetické technológie
Cieľom Klastra efektívnych energetických technológií je prostredníctvom nových technológií dosiahnuť úspory tepla a elektrickej energie. Firmy sa v klastri zaoberajú vývojom izolačných materiálov určených pre fasády, ale aj iné časti budov, nových typov okien, či osvetlenia.

Jadrové zariadenia aj odpad
Klaster jadrových technológií ja zameraný na inovácie v oblasti jadrových, laserových a plazmových technológií, ktoré sa používajú pri vývoji nových materiálov. Využívajú sa v meracích prístrojoch, poľnohospodárstve, projektovaní a inžinieringu zložitých systémov. Vedci v tomto klastri zaoberajú aj problematikou spracovania odpadu.

Päť dedín a Technopark
Centrum Skolkovo má špeciálne právne a ekonomické postavenie. Pracovníci centra majú desaťročné daňové prázdniny. Zahraniční záujemcovia o prácu môžu ľahšie získať pracovné povolenie, ale aj vízum na tri roky.
Priestor centra Skolkovo je rozdelený na päť dedín, podľa počtu výskumných zámerov, ktoré sa majú riešiť v centre. V spoločnom priestore je súkromná výskumná univerzita Skolkovo Institute of Science and Technology, ktorej spoluzakladateľom je aj americká The Massachusetts Institute of Technology (MIT). Mali by v ňom byť byty, parky, polikliniky, ale golfové ihrisko.
V centre funguje Technopark, ktorý vedcom poskytuje priestory a pomáha im naladiť podnikateľské procesy. Umožňuje prístup k vlastným laboratóriám aj k laboratóriám partnerov a sprostredkuje kontakty s fondami rizikového kapitálu, ktoré investujú peniaze do jednotlivých inovačných projektov.

Spolupracujúce firmy
S centrom spolupracujú firmy Nokia Siemens Networks, Microsoft, Boeing, Technopark Zurich, Cisco, Intel a IBM. Centrum v Skolkove financuje nadácia so štátnou podporou, ktorej prezidentom je ruský a švajčiarsky podnikateľ Viktor Vekseľberg, majiteľ konglomerátu Renova Group. Spolupredsedom nadácie je niekdajší prezident firmy Intel, americký podnikateľ Craig Barrett.

Vladimír Bačišin, foto autor