Podoba prechýlenej ženskej podoby od názvu mužského rodu priaznivec

Slovo priaznivec utvorené príponou -ec od prídavného mena priaznivý zaznačujú Pravidlá slovenského pravopisu (4. vyd. z r. 2013), Krátky slovník slovenského jazyka (4. vyd. z r. 2003, ďalej KSSJ) s dvomi významami, s významom „kto prejavuje niekomu priazeň, náklonnosť, dobroprajník, mecenáš“ a s významom „prívrženec, priateľ, stúpenec“. Uvádza ho aj starší Slovník slovenského jazyka (3. zv. z r. 1963) takisto s dvomi významami: 1. človek niekomu alebo niečomu naklonený, dobroprajník, 2. človek finančne podporujúci niekoho, mecenáš. Ani v jednej z citovaných príručiek sa neuvádza prechýlená podoba ženského rodu. V jazykovej praxi sa však prejavuje potreba aj pomenovania ženského rodu. Používatelia jazyka sú však v rozpakoch, ako majú utvoriť prechýlenú podobu ženského rodu, či pomocou prípony -kyňa, alebo pomocou prípony -ka, resp. ktorý spôsob utvorenia prechýlenej podoby je v tomto prípade vhodný.

Na internetových stránkach sa môžeme stretnúť s podobou priaznivkyňa, ale aj s podobou priaznivka. Podoba priaznivkyňa je utvorená príponou –kyňa podobne, ako je to v prípadoch jednotlivý – jednotlivec – jednotlivkyňa, zábudlivý – zábudlivec – zábudlivkyňa, závistlivý – závistlivec – závistlivkyňa, ale aj trhový – trhovec – trhovkyňa, poslaný – poslanec – poslankyňa, zamestnaný – zamestnanec – zamestnankyňa atď. (porov. KSSJ). Na ilustráciu uvedieme niekoľko dokladov z internetu na podobu priaznivkyňa: Na našom fóre sa naša priaznivkyňa začala deliť o spomienky svojho praprastarého otca. – Krstná mama bola naša najvernejšia priaznivkyňa. – Chcel potešiť svoju manželku, veľkú priaznivkyňu Madonny, prekvapivým narodeninovým darčekom. – Srdečne pozývame do jeho radov všetky poľovníčky a priaznivkyne poľovníctva. – Ultraromantické tričko s potlačou a volánikovým spodným lemom si ľahko nájde svoje priaznivkyne. – V ponuke sú tiež ružovo-béžové poťahy pre priaznivkyne ružovej farby. – Na svoje si prídu milovníčky veselých, odvážnejších odtieňov aj priaznivkyne tých neutrálnych. – Ak ste priaznivkyne námorníckeho štýlu, potom sa vám určite bude páčiť toto pruhované tričko. Na internete sme našli veľmi málo dokladov na podobu priaznivka utvorenú podľa modelu dorastený – dorastenec – dorastenka, utečený – utečenec – utečenka, napr. Naša priaznivka vás žiada o pomoc. – Slovenské gazdiné, vyškolené cukrárky, ako aj náruživé priaznivky pečenia… Tvorenie prechýlenej podoby príponou -ka od názvov osôb mužského rodu utvorených príponou -ec je pomerne zriedkavé. V najnovšom Slovníku súčasného slovenského jazyka (zatiaľ vyšli dva zväzky s písmenami A až L) sa uvádza ženská podoba hanblivka utvorená od mužskej podoby hanblivec (a to od prídavného mena hanblivý).

Na záver môžeme uviesť, že pomenovanie ženy prejavujúcej niekomu alebo niečomu priazeň sa v jazykovej praxi používa predovšetkým v podobe priaznivkyňa, ktorá je náležite utvorená príponou -kyňa od pomenovania mužského rodu priaznivec, a túto podobu odporúčame používať aj v jazykovej praxi.

PaedDr. Matej Považaj, CSc.