Saudská Arábia bude spolupracovať s Ruskom v oblasti mierového využívania jadrovej energie

Počas návštevy saudského kráľa Salmána bin Abd al-Azíza v Moskve bol medzi výskumným ústavom King Abdulah City for Atomic & Renewable Energy (KACARE) a ruskou korporáciou pre atómovú energiu Rosatom podpísaný program realizácie spolupráce v oblasti mierového využívania jadrovej energie.

Za Saudskú Arábiu dokument podpísal Maher Alodan, vedúci ústavu KACARE, a autorizoval Chálid al-Falíh, saudský minister energetiky, priemyslu a nerastných zdrojov. Za ruskú stranu sa pod dokument podpísal Jevgenij Pakermanov, prezident spoločnosti Rusatom Overseas, a dokument autorizoval Alexej Lichačov, generálny riaditeľ Rosatomu.

Podľa podpísaného dokumentu bude saudsko-ruská spolupráca realizovaná v oblastiach, ako sú malé a stredné jadrové reaktory na produkciu energie a odsoľovanie morskej vody, ľudské zdroje a rozvoj jadrovej infraštruktúry pre realizáciu saudského mierového jadrového programu. Obe krajiny tiež zvážia výstavbu saudského centra jadrového výskumu a technológií s ruským jadrovým reaktorom.

Program spolupráce nadväzuje na medzivládnu dohodu o spolupráci pri mierovom využívaní jadrovej energie, ktorá bola medzi Saudskou Arábiou a Ruskom podpísaná v júni 2015.


Pre informáciu:
Ruská Štátna korporácia pre atómovú energiu Rosatom spája viac než 300 podnikov, v ktorých pracuje približne 262 tisíc ľudí. Štruktúru korporácie tvoria štyri vedeckovýskumné a priemyslové komplexy, podniky jadrového palivového cyklu, objekty jadrovej energetiky a flotila jadrových ľadoborcov, ktorá je jediná svojho druhu na svete. Rosatom je jediná korporácia na svete, súčasťou ktorej sú podniky kompletného jadrového cyklu – od ťažby, spracovania a obohacovania uránu cez projektovanie a výstavbu jadrových elektrární, výrobu paliva až po vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky a nakladanie s rádioaktívnym odpadom a použitým jadrovým palivom vrátane jeho prepracovania.
Rosatom je vlastníkom a prevádzkovateľom všetkých desiatich jadrových elektrární na území Ruskej federácie, na ktorých pracuje 35 blokov produkujúcich 18,3 percenta všetkej elektriny vyrobenej v Rusku. Medzi tieto reaktory patrí aj rýchly sodíkom chladený reaktor BN-800, ktorý je najvýkonnejším priemyselným reaktorom tohoto typu na svete.
Rosatom zaujíma poprednú pozíciu na svetovom trhu s jadrovými technológiami. Desaťročné portfólio exportných zákaziek Rosatomu presahovalo na konci roku 2016 hodnotu 133 miliárd amerických dolárov a patrí doň 34 blokov jadrových elektrární v 12 krajinách sveta.