Science Slam SAV

Koncom februára sa v priestoroch Novej Cvernovky v Bratislave konal prvý ročník podujatia, počas ktorého mladí vedci a vedkyne Slovenskej akadémie vied prezentovali svoj vlastný výskum netradičnou formou.

S myšlienkou zorganizovať Science Slam SAV prišla mladá vedkyňa Simona Andraščíková z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV a zároveň členka vedenia Mladých vedcov SAV. Inšpirovalo ju rovnomenné podujatie s už osemročnou tradíciou z blízkeho Brna, no tento typ akcií je obľúbený aj v iných krajinách. Jeho cieľom je spopularizovať a predstaviť súčasnú vedu rôznorodému publiku nevšedným a relatívne jednoduchým spôsobom v priebehu iba siedmich minút. Pred publikom sa ako prvý rečník predstavil Martin Plávala z Matematického ústavu, ktorý rozprával o kvantových počítačoch a ich blízkosti s ľudským myslením. Kamila Urban z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie prezentovala zaujímavé myšlienky o správnych motiváciách pri učení. Jana Brndiarová z Elektrotechnického ústavu hovorila o najtenšom materiáli na svete a jeho použití. Mária Kováčová z Ústavu polymérov ukázala, akým spôsobom sa môžu dezinfikovať špeciálne upravené polymérne materiály iba osvetlením obyčajným svetlom. Posledným rečníkom bol Filip Kvetoň z Chemického ústavu, ktorý pútavo hovoril o tom, že cukry nie sú len sladidlom, ale môžu byť aj indikátormi závažných ochorení, ako je napríklad rakovina. Publikum sa počas večera aktívne zapájalo do diania a nakoniec rozhodlo svojím hlasovaním aj o celkovom víťazovi, ktorým sa stal Filip Kvetoň. Ukážky prednášok nájdete na sociálnej sieti https://www.facebook.com/mladivedciSAV/.

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 05/2019.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Mgr. Katarín Macková, PhD.
Mladí vedci SAV

Komentáre