Evolúcia mäsožravosti

Pri slovnom spojení potravový reťazec si každý predstaví kruhovú schému, v ktorej šípka smeruje od rastlín k hmyzu a ďalej k ostatným živočíšnym druhom. Existuje však zaujímavá skupina rastlín, pre ktoré toto poradie neplatí. Voláme ich mäsožravé rastliny. Mäsožravosť je v prípade rastlín schopnosť znehybniť… pokračuj

Duchovná služba vo väzniciach

Odňatie slobody je významným zásahom do života človeka, v dôsledku ktorého si mnohí jednotlivci často kladú existenciálne otázky súvisiace s vlastnou vinou a odpustením. Tieto témy svedčia o dôležitej úlohe, ktorú hrajú v živote niektorých ľudí viera a náboženstvo. Potreba duchovnej podpory sa prejavuje najmä… pokračuj

Recyklácia stredovekých rukopisov

Výskum zrecyklovaných kníh poskytuje nové informácie o stredovekej knižnej kultúre na území súčasného Slovenska. Takmer celý stredovek si ľudia museli vystačiť s ručne písanými knihami, teda s rukopismi. Ich tvorba bola dlhá, preto aj drahá, no zároveň sa vyrábali v takej kvalite, aby vydržali čo… pokračuj

Ako pomôcť srdcu

Hovorí sa, že srdce je jediný sval v tele, ktorý sa počas života nikdy neunaví. Existuje však prípad, keď táto vytrvalá pumpa nedokáže pracovať na maximálny výkon. Reč je o srdcovom zlyhávaní, ktoré predstavuje závažný medicínsky problém. Kardiovaskulárne ochorenia patria celosvetovo k najčastejším príčinám úmrtí,… pokračuj

Bojovník na pohľadanie

Preimplantačné embryo (blastocysta) nie je iba sférickým zhlukom zárodočných buniek, z ktorého vzniká nový život. Predstavuje autonómny organizmus, ktorý je schopný odolávať, brániť sa a prispôsobovať sa okolitému prostrediu, či už vnútornému (obezita, cukrovka), alebo vonkajšiemu (stres, fajčenie, vplyv rôznych chemických látok). Je to bojovník,… pokračuj

Skryté vzťahy v lese

Borovica lesná je na území Slovenska druhou hospodársky najvýznamnejšou ihličnatou drevinou. Medzi časté príčiny jej odumierania patrí rozšírenie podkôrneho hmyzu. Borovica lesná (Pinus sylvestris L.) je ihličnatá drevina z čeľade borovicovité (Pinaceae). Na území Slovenska rastie prevažne v oblastiach s plytkými pôdami na vápencoch, dolomitoch… pokračuj

Mikrosvet kože

Bakteriálne zloženie na zdravej koži je u každého človeka jedinečné. Ovplyvňuje ho množstvo faktorov, ktoré môžu rovnováhu mikroorganizmov ľahko narušiť. Podobne ako črevo, aj zdravá koža je osídlená komplexným súborom mikroorganizmov, ako sú baktérie, huby (kvasinky, plesne), vírusy alebo roztoče. Najpočetnejšou skupinou mikroorganizmov na koži… pokračuj

Elektróny v polovodičoch

Život bez mobilných telefónov a počítačov si už ani nevieme predstaviť. Z čoho je vlastne zložený elektronický svet okolo nás? Elektronické súčiastky na báze polovodičov sú absolútne kľúčovou súčasťou každého technologického zariadenia. Čo teda polovodič vlastne je? Schopnosť viesť elektrický prúd je priamo dôsledkom správania… pokračuj

Bakteriálny boj o železo

Železo ako biogénny stopový prvok je pre ľudí, zvieratá, ale aj mikroorganizmy veľmi dôležitý a v organizme plní viacero dôležitých funkcií. Podieľa sa napríklad na transporte kyslíka hemoglobínom (červený krvný proteín erytrocytov) a myoglobínom (proteín nachádzajúci sa vo svaloch) či pri syntéze DNA (deoxyribonukleová kyselina).… pokračuj

Hrozba menom povodeň

Povodne patria medzi prírodné hrozby, ktoré na Slovensku spôsobujú najväčšie škody na majetku a životoch. Medzi rokmi 2001 až 2018 spôsobili povodne na Slovensku škody celkovo za 865 447 091 eur. Podľa informácií Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z roku 2023 zaplavila voda 45 023 hektárov územia intravilánov… pokračuj