Septembrové tvorivé dielne vo FabLab-e

Foto Otto DIY

Otvorená platforma pre dizajnérov, vývojárov, umelcov, študentov a širokú verejnosť FabLab ponúka aj v septembri priestor na oboznámenie sa s technológiami digitálnej výroby 21. storočia.

V stredu 4. 9. 2019 o 17.30 h sa v tvorivej dielni FabLab CVTI SR bude konať seminár s názvom Build your own robot (Postav si vlastného robota). Seminár bude v angličtine a bude ho viesť Camilo Parra Palacio. Otto je robot, ktorý si môže postaviť každý. Ide o projekt s otvorenými zdrojmi (open source), ktorý vznikol pred troma rokmi. Jeho cieľom je sprístupniť vzdelávanie v oblasti robotiky každému a inšpirovať tvorcov robotov tak, aby boli kreatívni a zároveň sa bavili.

Camilo Parra Palacio pochádza z Medellínu v Kolumbii, je inžinierom produktového dizajnu a zakladateľom spoločnosti Otto DIY Workshop, s. r. o. Je autorom niekoľkých úspešných projektov financovaných pomocou internetovej platformy Kickstarter vrátane celosvetovo známeho projektu robota Otta. Nedávno sa presťahoval do Česka, aby svoj čas a úsilie venoval sprístupňovaniu robotiky pre všetkých.

FabLab Bratislava je detašovaným oddelením Centra vedecko-technických informácií SR ako priamo riadenej organizácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Nachádza sa v budove Vedeckého parku Univerzity Komenského na Ilkovičovej 8 v Bratislave. Pracovníci FabLab-u sú k dispozícii každý pracovný deň pre všetkých záujemcov o zhmotňovanie svojich snov, na adrese www.fablab.sk aj mimo pracovných hodín.

Ing. Jozef Vaško
FabLab pri CVTI SR, www.fablab.sk

FabLab pri CVTI SR je partnerom FabLabNet – projektu realizovanému prostredníctvom programu Interreg CENTRAL EUROPE spolufinancovaného Európskym fondom pre regionálny rozvoj ERDF.

Komentáre