Septembrový test pozornosti

Test vám ukáže, ako pozorne ste čítali septembrový Quark. Ak ste niečo prehliadli a neviete odpovedať, stačí sa vrátiť k článku, odpoveď sa v ňom určite skrýva. Správne odpovede si môžete overiť v jeho tlačenej verzii na strane 54.

 

1. Odhadovaný vek Slnka je

a) 60 miliónov rokov

b) 100 miliónov rokov

c) 10 miliárd rokov

d) 100 miliárd rokov

2. Zdrojom energie vo hviezdach, a teda aj v Slnku, sú termonukleárne reakcie, v ktorých je základným procesom premena

a) vodíka na hélium

b) hélia na vodík

c) uhlíka na hélium

d) železa na hélium

3. Slovenským a chorvátskym vedcom sa podarilo pripraviť nový kompozitný materiál pre kostné implantáty metódami

a) odlievania

b) reaktívneho vrstvenia

c) 3D tlače

d) zlepšenie pamäti

4. Lidar využíva na vytváranie obrazu objektov laser s rozpätím vlnových dĺžok

a) 500 až 1 000 nm

b) 1 500 až 2 000 nm

c) 2 500 až 3 000 n

d) 3 500 až 4 000 nm

5. Kvapalný oceán existujúci pod ľadovou kôrou Pluta môže pred zamrznutím chrániť

a) slnečné žiarenie

b) vnútorné teplo Pluta

c) hydrát plynu

d) vulkanická aktivita

6. V piatok 23. septembra 2019 o 9.48 h nastane jesenná rovnodennosť. Okamih rovnodennosti nazývame aj

a) solstícium

b) afélium

c) ekvinokcium

d) perihélium

7. Koľko rôznych odtieňov farieb je schopné rozlišovať ľudské oko?

a) 50 až 100

b) 100 až 150

c) 150 až 200

d) 200 až 250

8. Modrá je farba monochromatického svetla s vlnovou dĺžkou rovnajúcou sa približne

a) 420 nm

b) 470 nm

c) 530 nm

d) 582 nm

9. Našou jedinou jedlou hubou, ktorú nájdeme aj v najchladnejších mesiacoch roka, je

a) kučierka jedlá

b) pôvabnica dvojfarebná

c) uchovec bazový

d) plamienka zimná

10. Retroreflektor, tzv. laserový odrážač, odráža laserový (prípadne svetelný) lúč späť k jeho zdroju. Vysielaný a prijímaný lúč sú

a) rovnobežné

b) rôznobežné

c) kolmé

d) mimobežné

11. Najväčšími lietajúcimi tvormi v histórii boli takzvané

a) vyspelé ornitomimosaury

b) vtákovité celurosaury

c) azdarchidné pterosaury

d) pštrosie dinosaury

12. Na konci kriedy sa odohralo jedno z veľkých vymieraní v dejinách planéty, za ktorého hlavnú príčinu sa považuje

a) objavenie sa nového konkurenčného druhu

b) dopad asteroidu

c) zmena v slnečnej aktivite

d) zmena zrážkového režimu

13. Za oficiálny začiatok bezdrôtových sietí v súčasnosti známych ako Wi-fi sa považuje rok

a) 1971

b) 1991

c) 1999

d) 2003

14. Singapurské letisko Changi predstavilo v apríli tohto roka najväčší interiérový vodopád sveta, ktorý meria

a) 20 m

b) 30 m

c) 40 m

d) 50 m

15. Keď je človek vo výťahu bez okien, nemá ako zistiť, či je výťah v gravitačnom poli, alebo sa zrýchľuje. Gravitačná a zotrvačná sila sú na nerozoznanie. Tento princíp je

a) gravitačná kontrakcia dĺžky

b) všeobecná relativita

c) princíp ekvivalencie

d) gravitačná dilatácia času

16. Európsky pôvod záhadného etnika Filištíncov, po ktorom sa volá Palestína, potvrdil nález z izraelského mesta

a) Aškalon

b) Ašdod

c) Akkaron

d) Gat

17. Aurel stodola pôsobil ako pedagóg celý život na pôde technickej vysokej školy

a) v Paríži

b) v Sorbonne

c) v Berlíne

d) v Zürichu

18. Najvýznamnejším prínosom zemplínskeho lekára a prírodovedca Kornela Chyzera je jeho štúdium

a) kôrovcov

b) chrobákov

c) pavúkov

d) parazitov

R

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 092019.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

 

Komentáre