Skončila sa ďalšia etapa hodnotenia SAV

Panel zahraničných expertov sa minulý týždeň zúčastňoval prezentačno-diskusných mítingov na ústavoch oddelenia vied o neživej prírode. Stretnutia boli súčasťou tohtoročného hodnotenia SAV a zúčastnila sa ich aj prof. Marja Makarow, ktorá stojí na jeho čele.

Jednotliví riaditelia svoje ústavy panelistom najskôr predstavili a následne odpovedali na ich otázky, ktoré sa týkali najmä medzinárodnej spolupráce, propagácie vedy, významu jednotlivých výskumov pre spoločnosť či plánov do budúcnosti. Každý míting uzavrela diskusia panelistov s doktorandmi.

„Počas hodnotiacich stretnutí získal panel zahraničných expertov pohľad na to, ako je u nás organizovaná veda a výskum. Myslím, že experti trochu hlbšie pochopili, kde sú naše problémy a dúfam, že v záverečných hodnoteniach bude dostatočný priestor, aby identifikovali naše slabé stránky a dali nám odporúčania, ako ich zlepšiť,“ povedal podpredseda SAV pre 1. oddelenie vied Ing. Karol Fröhlich, DrSc.

Podľa predsedníčky akreditačnej komisie SAV Ing. Márie Omastovej, DrSc. sú hodnotiace stretnutia takmer rovnaké ako pri mítingoch s riaditeľmi ústavov tretieho oddelenia, ktoré sa konali v októbri. „Keďže ide o dve rôzne oddelenia, tak vo vedeckej práci, ktorú jednotlivé ústavy produkujú, rozdiely, samozrejme, sú, ale nedá sa povedať, že by panel pracoval výrazne inak. Akurát v prvom oddelení máme ústavy aj v Košiciach a v Tatranskej Lomnici, takže sme trochu cestovali a panelisti mohli vidieť kus Slovenska,“ povedala Mária Omastová.

Akreditáciu ústavov realizuje panel zahraničných expertov pre každú z troch skupín vied (o neživej prírode, o živej prírode, o spoločnosti a kultúre). Panelu pre hodnotenie vied o neživej prírode predsedá prof. Pär Omling zo Švédska, členmi sú prof. Martin Hynes (Írsko), prof. Helmut Weissert (Švajčiarsko) a prof. John Wood (Veľká Británia). Táto etapa hodnotenia vyvrcholila sobotným uzavretým rokovaním členov panelu, ktorí následne vypracujú pre jednotlivé ústavy hodnotenia a odporúčania.

Posledná séria prezentačno-diskusných mítingov sa uskutoční na ústavoch druhého oddelenia vied SAV: 21. – 30. novembra 2016 (vedúcim hodnotiaceho panelu je prof. Toivo Maimets, Estónsko, členmi panelu sú Prof. Håkan Billig, Prof. Carl Gustav Gahmberg, Prof. Ina Tegen, Prof.  Imre Vass). Zasadnutie metapanelu, ktorý bude všetky predošlé hodnotenia porovnávať, bude 20. januára 2017.