Skrotenie oxidu uhličitého

Diskusie o ochrane klímy sa v hospodársky vyspelých krajinách čoraz častejšie menia na praktické riešenia. Už v súčasnosti možno v rámci EÚ nájsť celý rad príkladov inteligentných a inovatívnych riešení, ktoré znižujú emisie CO2 a súčasne prispievajú k zvýšeniu kvality života.

Keďže najväčšie množstvo emisií vyprodukuje energetický sektor a priemysel, je prirodzené, že sú to práve spoločnosti z týchto segmentov, ktoré sa usilujú o optimalizáciu technológií s cieľom minimalizovať emisie skleníkových plynov. Ochrana klímy sa čoraz pevnejšie zakotvuje vo firemných stratégiách aj chemických spoločností. Hoci je chemický priemysel odvetvie s vysokou technickou a technologickou náročnosťou, nespôsobuje prvoplánovo to najväčšie znečistenie, aj keď tak mnohé jeho prevádzky na verejnosť pôsobia. Účinky znečistenia z chemického priemyslu však treba posudzovať komplexne, napríklad tento segment je veľkým spotrebiteľom elektrickej energie, ktorej výroba produkuje najviac škodlivín v ovzduší.

Experimenty na pyrolýzne reakcie metánu.

Energetická efektivita

Už viac ako jedno desaťročie je nemecká chemická spoločnosť BASF SE najväčší chemický výrobca na svete – portfólio spoločnosti zahŕňa takmer 60 000 produktov. Spoločnosť má zákazníkov vo viac ako 190 krajinách a dodáva produkty širokej škále odvetví, pričom najdôležitejšími zákazníkmi sú farmaceutický, stavebný, textilný a automobilový priemysel. Ruka v ruke s výrobou však kráča aj ochrana životného prostredia. Nemecký chemický gigant si posledné tri dekády stanovuje značne ambiciózne ciele v oblasti ochrany životného prostredia. V roku 2006 bola spoločnosť pre svoje zelené úsilie v súvislosti so zmenou klímy a emisiami skleníkových plynov zaradená do Indexu výkonnosti klimatických zmien. Vedenie spoločnosti si uvedomuje, že úspech v pôsobení vo vysoko energeticky náročnom odvetví stojí a padá na dlhodobo udržateľných spôsoboch nakladania s energiami a surovinami. Kľúčom je potom logicky úsilie zvyšovať energetickú efektivitu, ktorá je definovaná ako množstvo vyrobených produktov vzhľadom na primárnu energetickú spotrebu vynaloženú pri ich vzniku. A práve svoju energetickú efektivitu chce spoločnosť do konca desaťročia zvýšiť o viac ako tretinu.

Carbon management

Granulovaný uhlík s vysokou čistotou

Ešte väčšie záväzky si spoločnosť kladie v súvislosti s produkciou skleníkových plynov. Realizuje ambiciózny program zameraný na zníženie uhlíkových emisií pod názvom Carbon Management. Hlavným cieľom stratégie je dosiahnuť do roku 2030 neutrálny rast CO2. Na dosiahnutie tohto cieľa spoločnosť stále vylepšuje existujúce procesy, fosílne palivá postupne nahrádza obnoviteľnými zdrojmi energie a vyvíja radikálne nové výrobné procesy s nízkou produkciou emisií. Optimalizáciou výrobných procesov a zvyšovaním efektívnosti v uplynulých desaťročiach už spoločnosť BASF úspešne zabránila výraznej produkcii emisií CO2. Od roku 1990 znížila emisie skleníkových plynov o 50 %, pričom v tom istom období zároveň zdvojnásobila objem výroby. Na dosiahnutie cieľov v oblasti ochrany klímy bude potrebné rozsiahle zníženie emisií CO2. Ako surovina je oxid uhličitý vhodný iba vo vybraných aplikáciách, preto takéto využitie nebude predstavovať rozhodujúci prínos na spomalenie klimatických zmien. Na dosiahnutie ďalšieho výrazného zníženia emisií CO2 budú potrebné úplne nové technológie, zdôraznil Dr. Martin Brudermüller, predseda Rady výkonných riaditeľov a technologický riaditeľ spoločnosti, ktorý v januári predstavil štyri prelomové projekty budúcich výrobných procesov s nižšou produkciou emisií CO2.

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 04/2019.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

R, foto BASF SE

Komentáre