Skryté súboje roháčov

Roháče majú na každej nohe pár háčikov, ktorými sa veľmi pevne prichytia o podklad.

Roháče, naše najväčšie chrobáky, sme donedávna v okolitých lesoch mohli pozorovať pravidelne, v súčasnosti patria medzi vzácne druhy.

Roháč veľký (Lucanus cervus) patrí medzi naše najväčšie druhy chrobákov. Vyniká veľkým robustným telom a impozantným vzhľadom, pričom dospelý jedinec môže dosiahnuť dĺžku takmer 90 mm.

Ohrozený druh

Ešte nedávno bol roháč hojným druhom rozšíreným na väčšine územia Európy. U nás sa vyskytoval v nížinách a pahorkatinách takmer po celom území, predovšetkým v listnatých, najmä dubových, lesoch. Zásahy človeka do prírody a odstraňovanie starých stromov a pňov spôsobili miznutie jeho prirodzeného prostredia i zdrojov obživy. V súčasnosti je roháč pomerne vzácnym a ohrozeným druhom. Na mnohých miestach vyhynul, nájdeme ho už iba v niekoľkých lokalitách. Hojnejšie sa vyskytuje najmä tam, kde sa zachovali pôvodné presvetlené dubové lesy so starými stromami, ktoré sú jeho typickým životným prostredím. Ojedinele však ešte žije aj v parkoch, stromoradiach alebo na cintorínoch so starými odumierajúcimi listnatými stromami.

Letiaci roháč pôsobí úchvatne. Jeho let sprevádza hlasný bzukot.

Koruna krásy – parohy

Samčeka roháča od samičky rozoznáme na prvý pohľad. Tento pohlavný dimorfizmus je pri roháčoch veľmi výrazný. Na rozdiel od menších samičiek majú samčeky veľmi zaujímavý vzhľad. Ich veľké, z vnútornej strany ozubené, parohovité hryzadlá vyzerajú hrozivo a môžu dorásť až do dĺžky 25 mm. Svojím tvarom aj spôsobom použitia pripomínajú jelenie parohy a táto podoba dala roháčom aj ich vedecké meno. Roháče však nepoužívajú hryzadlá na prijímanie potravy, na to sú príliš veľké, ale podobne ako jelene ich využívajú na boj o samičku. Hryzadlá samičiek sú malé, no veľmi pevné a môžu bolestivo uhryznúť.

Samička roháča má na rozdiel od samčeka oveľa menšie hryzadlá a celkovo je menšia.

Výborní letci

Dospelé chrobáky môžeme v prírode vidieť od konca mája. Vtedy za teplých a pokojných večerov vylietajú z korún stromov. Roháče sú dobrými letcami, bez prestávky dokážu preletieť vzdialenosť až 1,5 km. Ich pomalý let je hlučný a impozantný, charakterizovaný hlbokým bzučivým zvukom. Nápadné sú zväčša samčeky, ktoré sa na let vydávajú častejšie ako samičky a v podvečerných či nočných hodinách hľadajú partnerku na párenie. Orientujú sa najmä čuchom a sú veľmi vnímavé najmä na pachy samičiek. Najskôr ich nájdu na kmeňoch alebo konároch stromov, kde potom párenie prebieha. Tento proces je pomerne dlhý, obvykle trvá aj niekoľko hodín. Po jeho ukončení a úspešnom oplodnení zlezie samička na zem a do spráchnivených pňov alebo koreňov stromov nakladie vajíčka.

Hryzadlá roháčov pripomínajú jelenie parohy, ich vzájomné súboje sú tiež veľmi podobné.

Vývoj trvá roky…
Z vajíčok sa vyliahnu larvy, ktorých vývoj prebieha v starých a odumierajúcich listnatých stromoch, najčastejšie v duboch. Larvy spoznáme podľa tvaru, ktorý je podobný písmenu C, ale aj podľa krémového zafarbenia a priesvitného tela. Ich vývoj závisí od substrátu, ale aj od vlhkosti a celkovej teploty. Ak má larva dobré podmienky, dorastá až do veľkosti viac ako 10 cm. V práchnivom dreve stromov potom žije tri až päť rokov. Pred zakuklením zalieza do zeme, kde si vytvorí kokón zlepený z drevných pilín a zeminy a v ňom sa zakuklí. Dospelý chrobák sa liahne na jeseň, no v prírode sa objavuje až koncom mája nasledujúceho roku. Kvalita a množstvo potravy larvy ovplyvňuje aj veľkosť dospelých roháčov. Preto v prírode nachádzame samce s rôznou veľkosťou tela a hryzadiel. Známe sú tzv. hladové formy s malými hryzadlami, ktoré bývajú označované ako forma capreolus – roháče so srnčími hryzadlami.

Larvy roháčov žijú v starých a odumierajúcich stromoch. Ich vývoj prebieha tri až päť rokov.

… život je krátky
Je paradoxné, že na rozdiel od larvy, ktorá sa vyvíja niekoľko rokov, dospelý chrobák žije len veľmi krátko. Od premenenia na imágo, dospelého jedinca, je to iba niekoľko mesiacov, z toho väčšinu zimuje v pôde. Aktívny život roháča zaznamenávame len zopár týždňov. Vtedy sa živí miazgou listnatých stromov, najmä dubov, ktorú vysáva pomocou uspôsobených červenohnedých čeľustí. Keďže samičky majú malé a veľmi pevné hryzadlá, dokážu na vhodných miestach rozhrýzť kôru stromu, až kým nezačne vytekať sladká miazga. Samčeky s veľkými hryzadlami však rozhrýzť kôru nedokážu, a preto takéto miesta musia hľadať. Život samčeka sa skončí krátko po párení, samičky žijú ešte niekoľko týždňov po nakladení vajíčok.

Súboj roháčov sa končí spravidla vtedy, keď sa silnejšiemu jedincovi podarí slabšieho súpera zdvihnúť a zhodiť na zem.

Hrdinovia súbojov
Pozorovať súboj roháčov patrí medzi vzácne a nevšedné zážitky. Ak sa nám to niekedy podarí, často sme prekvapení nápadnou podobnosťou takýchto súbojov so súbojmi jeleňov. K boju najčastejšie dochádza pri stretnutí približne rovnako silných samčekov. Tie sa do seba zakliesnia mohutnými hryzadlami a vzájomne sa pevne uchopia. Stisk hryzadiel je taký mocný, že často počuť praskot ich chitínového panciera. Je známe, že roháče majú v hryzadlách a nohách veľkú silu. Navyše majú na konci každej nohy pár pevných háčikov, ktorými sú pevne prichytené o podklad. Princíp súboja spočíva v tom, že silnejší jedinec sa pokúša protivníka obrátiť na chrbát alebo ho zhodiť z konára či kmeňa stromu na zem. Súperi sa preto snažia svojho protivníka pretlačiť, prípadne zdvihnúť, čo však vôbec nie je jednoduché, pretože ten sa veľmi pevne drží silnými nohami podkladu. Po určitom čase sa to však silnejšiemu jedincovi podarí a víťazný samček potom odchádza za samičkou, s ktorou má právo sa spáriť.
Stretnutia s týmito krásnymi a veľmi zaujímavými chrobákmi sú pre milovníka prírody vždy nevšedným zážitkom. Pri troche šťastia môžeme pozorovať úchvatné a veľmi zaujímavé súboje parohatých krásavcov našej prírody.

Text a foto Ing. Ľubor Čačko

Pokračovanie článku si môžete prečítať v časopise Quark 6/2016. Ak chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov, prihláste sa. Ak ešte nie ste naším predplatiteľom, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.