Slávnostné otvorenie externého pracoviska Centra technickej podpory

Spoločnosť ON Semiconductor (Nasdaq: ON) a Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) dňa 2. novembra 2017 na pôde Žilinskej univerzity slávnostne otvoria externé pracovisko Centra technickej podpory (CTP) ON Semiconductor. Toto pracovisko bude zamerané na technickú podporu a výskumné projekty v oblasti mikroelektroniky, kde sa prioritne môžu uplatniť študenti, absolventi a zamestnanci fakulty. Na otvorení sa zúčastní nielen vedenie UNIZA, ale aj zástupcovia spoločnosti ON Semiconductor z USA a zo Slovenska.

Prítomnosť CTP na fakulte a univerzite spája praktické priemyselné know-how s akademickými princípmi a má za cieľ prehlbovať odborné znalosti v oblasti komplexných integrovaných obvodov a aplikačných riešení ON Semiconductor, podporovať štúdium a zvýšiť príťažlivosť technických študijných programov Elektrotechnickej fakulty UNIZA.

Otvorenie pracoviska vidí pozitívne aj prof. Ing. Pavol Špánik, PhD., dekan Elektrotechnickej fakulty UNIZA: „Otvorenie spoločného pracoviska podporujem a vnímam ho ako vynikajúcu príležitosť nielen pre našich študentov, ktorí budú mať možnosť pracovať na najmodernejších technológiách, ale aj pre Žilinský región, kde prispeje k rozvoju elektrotechnického priemyslu. Táto aktivita je plne v súlade s nastoleným trendom na Elektrotechnickej fakulte orientovaným na výraznejšiu spoluprácu s priemyslom.“

Tento projekt má skvelú budúcnosť!” hovorí Tony Roybal, viceprezident spoločnosti ON Semiconductor. „Súčasný inžiniersky tím CTP, poskytujúci celosvetovú technickú podporu zákazníkom spoločnosti, je vybudovaný v prevažnej miere z absolventov UNIZA. Odbornosť a talent, ktoré vstupujú do spoločnosti ON Semiconductor vďaka Žilinskej univerzite, recipročne prispejú k inovácii  kľúčových študijných odborov v Žilinskom regióne.


O spoločnosti ON Semiconductor
Spoločnosť ON Semiconductor (Nasdaq: ON) poskytuje energeticky účinné inovácie, ktoré umožňujú zákazníkom znižovať celkovú spotrebu energie. Je popredným dodávateľom polovodičových komponentov a ponúka komplexné portfólio energeticky účinných, riadiacich, analógových, senzorových, logických, časovacích, konektívnych, diskrétnych a na mieru vyrábaných zariadení. Výrobky spoločnosti
ON Semiconductor pomáhajú technológom riešiť jedinečné výzvy v oblasti automobilového priemyslu, komunikácie, výpočtovej techniky, medicíny, vesmírnych letov a letectva a v oblasti obrany. Spoločnosť
ON Semiconductor vytvorila a prevádzkuje spoľahlivý a zodpovedný dodávateľský reťazec na svetovej úrovni s využitím systému zabezpečenia kvality, disponuje etickým programom a programom zabezpečenia súladu s legislatívnymi predpismi, prevádzkuje sieť výrobných podnikov, obchodných kancelárií a vývojových centier na kľúčových trhoch v Severnej Amerike, Európe a v ázijských regiónoch. Viac informácií nájdete na: http://www.onsemi.com/.
O Žilinskej univerzite v Žiline
Žilinská univerzita v Žiline je moderná vysoká škola univerzitného typu s bohatou tradíciou. Na siedmich fakultách (Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Strojnícka fakulta, Elektrotechnická fakulta, Stavebná fakulta, Fakulta riadenia a informatiky, Fakulta bezpečnostného inžinierstva a Fakulta humanitných vied) aktuálne vzdeláva viac ako 8 000 študentov spolu v 180 akreditovaných študijných programoch vo všetkých formách a stupňoch vysokoškolského štúdia. Na Žilinskej univerzite v Žiline úspešne ukončilo štúdium doteraz viac ako 79 000 absolventov, z toho 2 200 zahraničných. Na univerzite pôsobí viac ako 1 500 zamestnancov, z toho 650 vysokoškolských učiteľov. Svojou viac ako šesťdesiatročnou históriou zaujíma popredné miesto v slovenskom vzdelávacom priestore, a to nielen počtom študentov, ponukou akreditovaných študijných programov, ale najmä výraznými výskumnými a medzinárodnými aktivitami.