Slávnostné predstavenie a uvedenie novinky na Slovensku – červeno-bielych kontajnerov určených na triedený zber malých elektrospotrebičov.

Organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia, batérie a akumulátory ASEKOL SK poskytne mestu Trnava červeno-biele kontajnery, ktoré budú slúžiť občanom mesta na zber veľmi malého elektroodpadu ako i prenosných batérií a akumulátorov. To znamená zber malých elektrospotrebičov, ktorých služba v domácnostiach už skončila a stali sa odpadom.

Zber malých elektrospotrebičov, prostredníctvom kontajnerov rozmiestnených po meste, v bezprostrednej blízkosti občanov, je inovatívnym prístupom, ktorého cieľom je vytvoriť veľmi komfortný a efektívny systém zberu malých elektrospotrebičov, ako napríklad kalkulačiek, rádií, počítačov a počítačového vybavenia, discmanov, telefónov, videokamier alebo menšieho elektrického náradia, či hračiek vrátané batérií a akumulátorov.

Červeno-biele kontajnery v Trnave sú pilotným projektom. Trnava je prvým mestom na Slovensku, kde budú kontajnery umiestnené.