Slovenskí experti vysoko ocenili kvalitu ruského paliva

Novosibírsky chemický závod (rus. NZCHK), ktorý patrí pod palivovú spoločnosť TVEL korporácie Rosatom, navštívili špecialisti spoločnosti Slovenské elektrárne а SOEX „Sojuzexpertiza“ za účelom plánovaného auditu systému manažmentu kvality podniku a kontroly jej fungovania v súlade s prijatými riadiacimi dokumentami. Podľa slov Ivana Frtúsa, vedúceho auditu, je to už druhá návšteva NZCHK. Prvý raz prišli slovenskí špecialisti v roku 2013 po prijatí rozhodnutia o výrobe vybraných súčiastok v novosibírskom závode pre reaktory typu VVER-440, využívané v jadrových elektrárňach (JE) Mochovce a Bohunice.

V roku 2015 bol firmou SOEX podpísaný Reglament na vykonanie kontroly kvality produkcie pri výrobe jadrového paliva a vybraných súčiastok zo strany Slovenských elektrární. Kontrola fungovania systému manažmentu kvality a kontrola zavedenia a plnenia podpísaného reglamentu v spoločnosti NZCHK sa stali cieľom vykonaného auditu.

Pripomenieme, že 30. mája 2016 sa v rámci medzinárodného fóra ATOMEXPO 2016 konalo rokovanie viceprezidenta obchodu a medzinárodnej spolupráce spoločnosti TVEL Olega Grigorjeva a manažéra jadrového palivového cyklu Slovenských elektrární Juraja Rovného.

Podľa slov Juraja Rovného slovenská strana oceňuje dlhodobú a vzájomne výhodnú spoluprácu so  spoločnosťou TVEL korporácie Rosatom v oblasti dodávok ruského paliva pre prevádzkované bloky JE Mochovce a Bohunice. . „Veľmi vysoko oceňujeme kvalitu ruského jadrového paliva,“ vyhlásil Juraj Rovný. „Naša spolupráca trvá už viac než 30 rokov a výsledky exploatácie jadrového paliva, čo sa týka bezpečnosti a spoľahlivosti, sú výborné. Spoločnosť TVEL je pre nás spoľahlivým partnerom.“

Pre informáciu:
Slovenské JE v Bohuniciach a Mochovciach boli sprevádzkované v rokoch 1978 a 1998. Dodávky paliva do energoblokov JE Bohunice a Mochovce s reaktormi typu VVER-440 od ich spustenia realizuje spoločnosť TVEL. V roku 2010 spoločnosti TVEL a Slovenské elektrárne podpísali kontrakt na dodávky paliva do rozostavaných blokov 3 a 4 JE Mochovce.

Novosibírsky chemický závod (rus. Novosibirskij zavod chimkoncentratov, NZCHK) v meste Novosibirsk je jedným z popredných svetových výrobcov jadrového paliva pre JE a výskumné reaktory v Rusku a za hranicou. Je tiež výrobcom kovového lítia a jeho solí. Patrí pod palivovú spoločnosť TVEL ruskej Štátnej korporácie Rosatom.

Spoločnosť TVEL bola založená 12. septembra 1996 v súlade s Nariadením prezidenta RF a patrí pod Štátnu korporáciu Rosatom. Spoločnosť TVEL zahŕňa podniky zaoberajúce sa fabrikáciou jadrového paliva, konverziou a obohacovaním uránu, výroby plynových centrifúg a tiež vedecko-výskumné a konštruktérske organizácie. Je jediným dodávateľom jadrového paliva pre ruské JE. Spoločnosť TVEL zabezpečuje jadrové palivo pre 78 reaktorov 15 krajín sveta, pre výskumné reaktory v 9 krajinách sveta, a tiež transportné reaktory ruskej atómovej flotily. Každý šiesty reaktor vo svete pracuje na palive vyrobenom spoločnosťou TVEL.