Slzy plné krásy

Najčastejšie plačú deti, ale tento prejav nie je cudzí ani dospelým. Spúšťačom plaču môžu byť úplne protichodné emočné stavy. Plačeme, keď prežívame bolesť, žiaľ či sklamanie, ale roníme aj slzy radosti.

V. Komanický v zajatí sĺz

Slzy a plač nás sprevádzajú po celý život. Slzy majú predovšetkým ochrannú funkciu, pretože vyplavujú z oka nečistoty a majú dôležitú úlohu pri látkovej výmene rohovky. Z chemického pohľadu ich tvorí voda – približne 99 %, až takmer 1 % je soľ, zvyšok sú bielkoviny a iné organické zlúčeniny.

Druh abstraktného umenia

Slzy však môžu predstavovať aj originálne umelecké diela. Presvedčiť sa o tom môžu návštevníci unikátnej výstavy Ľudská slza ako umenie, ktorú otvorili v polovici januára v košickom Kulturparku a potrvá do 17. februára. Na návštevníkov čaká 27 nádherných farebných obrazov, ktoré by sme mohli žánrovo označiť ako špecifický druh abstraktného umenia. A kto je autorom týchto obrazov? Znie to trochu neuveriteľne, ale autorom je sama príroda. Obrazy sú totiž zväčšenými snímkami detailnej štruktúry ľudských sĺz získaných pomocou mikroskopu AFM (Atomic Force Microscope, čiže mikroskop na báze atómových síl). Vystavené obrazy sú výsledkom spolupráce očnej lekárky MUDr. Gabriely Glinskej a košických výskumných tímov združených okolo doc. RNDr. Vladimíry Tomečkovej, PhD., z Ústavu lekárskej a klinickej biochémie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, Mgr. Vladimíra Komanického, PhD., z Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ a RNDr. Natálie Tomašovičovej, CSc., z Ústavu experimentálnej fyziky SAV. Organizátorkou výstavy je V. Tomečková, ktorá s pozorovaním slznej tekutiny pomocou mikroskopu AFM začala v roku 2015 spolu s V. Komanickým, zakladateľom nanolaboratória, v ktorom sa výskum realizoval. Vhodných pacientov na odber vzoriek vyberala oftalmologička MUDr. Gabriela Glinská. V rámci svojej dizertačnej práce sa zaoberala diagnostickým potenciálom sĺz v očnom lekárstve.

V. Tomečková a G. Glinská pred vystavenými obrazmi

Ochorenia a emócie

Štúdium slznej tekutiny jednoznačne preukázalo, že na jej štruktúru majú vplyv rôzne ochorenia, ale aj emočné stavy. Vyšetrili sme doteraz 60 vzoriek sĺz od pacientov s rôznymi očnými ochoreniami, napríklad so suchým okom, kataraktou a rôznymi druhmi glaukómu i ďalšími ochoreniami oka, ale aj systémovými ochoreniami, ako sú diabetes mellitus a skleróza multiplex či psychickými poruchami ako depresia, úzkosť, Alzheimerova a Parkinsonova choroba. Je to neuveriteľné, ale každá slza je svojou štruktúrou jedinečná, vysvetľuje V. Tomečková. Obrázky štruktúry sĺz sa obom výskumníkom tak zapáčili, že V. Komanický si z niektorých urobil zväčšeniny a vystavil si ich na dovtedy fádne biele steny svojho laboratória. Neskôr vznikla myšlienka predstaviť niektoré zo snímok širokej verejnosti, čo napokon viedlo k zorganizovaniu výstavy Ľudská slza ako umenie. Pritiahnuť verejnosť k vede je niekedy ťažké, myslí si V. Komanický a dodáva, že výstava veľmi inovatívnym spôsobom prezentuje výsledky vedeckého výskumu. VeDa je KráSNa Výstava sa uskutočnila vďaka finančnej podpore grantu VVGS-2018-747. Obrazy sú zväčšeninami štvorcovej plôšky vzorky s dĺžkou strany 50 mikrometrov. Dlhodobým cieľom výskumu je vyvinutie diagnostickej metódy na základe veľkej databázy snímok štruktúr oka s rôznymi ochoreniami a s pomocou softvéru, ktorý by túto databázu analyzoval. Snímky štruktúry sĺz možno považovať za umelecké diela samotnej prírody i studnicu nových poznatkov pre liečbu ochorení oka. Ako to uzavrel V. Komanický, je to aj ďalší dôkaz toho, že veda je krásna.

Rado Mlýnek
Foto autor, UPJŠ v Košiciach

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 02/2019.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.