Smartifikácia lámp

Ľahšie parkovanie, verejne dostupná Wi-Fi, pohodlné dobíjanie elektromobilov, zníženie spotreby energie či zlepšenie životného prostredia. Všetky tieto lákavé benefity dokážu zabezpečiť tzv. inteligentné lampy.

Smartifkácia elektrického osvetlenia je logickým dôsledkom technologického a technického rozvoja, preto niet divu, že inštaláciou inteligentných lámp sa chváli čoraz viac popredných svetových miest. A keďže zinteligentnenie verejného osvetlenia pozdvihuje kvalitu života obyvateľov, tejto myšlienke sa nebránia ani predstavitelia menších miest. V čom spočíva ono pozdvihnutie kvality života inteligentnými lampami?

Foto EnBW

Návratnosť benefitov

Prvý dôvod je jednoduchý – smart verejné osvetlenie funguje na elektrickú energiu, pričom sa využívajú LED panely. Jednotlivé lampy navyše medzi sebou vďaka sieťovému prepojeniu komunikujú, takže sú schopné regulovať intenzitu produkovaného svetla s prihliadnutím na aktuálny stav na príslušnej ceste či chodníku. Zjednodušene povedané – keď práve na ulici nikto nie je, lampy obmedzia svoju svietivosť, a tým aj energetickú spotrebu a svetelný smog. Skúsenosti európskych hlavných miest potvrdzujú, že týmto spôsobom sa dosahuje napríklad až 50-percentné zníženie finančných výdavkov na prevádzku večerného a nočného osvetlenia. Je to nezanedbateľná čiastka, pretože v miliónových mestách sa ročné platby za nočné svietenie pohybujú v miliónových čiastkach eur. Prirodzene, že neprehliadnuteľný benefit inteligentných lámp je v dosahoch na životné prostredie – elektrické verejné osvetlenie neprodukuje uhlíkovú stopu, a tak v oblastiach, kde sa využívajú, sústavne klesá hladina CO2 v ovzduší. Smartifikácia verejného osvetlenia tak môže hrať úlohu aj v stratégii uhlíkovej neutrality propagovanej Európskou komisiou, prinajmenšom v mestských aglomeráciách. Vďaka inštalovaným senzorom sa dá regulovať intenzita osvetlenia. Keď napríklad v parku či na tichej ulici nikto nie je a snímač nezachytí nijaký pohyb, lampy svietia len v pohotovostnom režime, čo predstavuje asi desať až tridsať percent ich intenzity. Hneď ako senzor zachytí nejaký pohyb, lampa sa rozsvieti na stopercentný výkon vrátane niekoľkých ďalších svietidiel v najbližšom okolí.

Ovešaný stojan

Foto EnBW

Nie sú to však jediné výhody, ktoré inteligentné verejné osvetlenie ponúka. Typický šikovný pouličný panel funguje do istej miery ako stojan – je ovešaný všemožnými senzormi, snímačmi a modulmi, vďaka čomu sa stáva praktickým multifunkčným nástrojom. Ide o nespornú výhodu, pretože vďaka prepojeniu celej siete sa môžu jednotlivé panely deliť napríklad o informácie o premávke na cestách, o hladinách znečisťujúcich látok v ovzduší, o hlukových vibráciách a o ďalšie špecifické parametre. Prínos inteligentných lámp je pre mestské plánovanie nedoceniteľný, pretože sa tak môže ťažiť z komplexných údajov zo všetkých častí daného mesta či niekoľkomiliónovej metropoly. Výpočet monitorovacích nápadov je naozaj široký, za zmienku stojí napríklad možnosť, že každý stĺp verejného osvetlenia by mohol fungovať aj ako modem poskytujúci pripojenie k 4G a 5G internetu. Pokrytie by potom zabezpečilo možnosť surfovať v akomkoľvek zákutí mesta. Aj keď sa to možno na prvý pohľad nezdá, inteligentné lampy majú až prekvapivo veľký potenciál znižovať kriminalitu. Technicky pokročilé zvukové senzory, ktoré niektoré americké mestá, ako napríklad Chicago, inštalujú na verejné osvetlenie v problémových štvrtiach, majú schopnosť analýzou hluku a vibrácií odlíšiť výstrely zo zbrane od typických šumov ulíc veľkomesta. Vďaka prepojeniu so systémom záchranných zložiek rýchlo a efektívne vyšlú na miesto policajnú jednotku, ktorá zakročí a situáciu preverí.

Tankovanie zo stĺpa

Je všeobecne známe, že najmä väčšie mestá (o metropolách a mestských aglomeráciách ani nehovoriac) sa dlhodobo pasujú s chronickým nedostatkom parkovacích miest. Smartifkáciou verejného osvetlenia sa síce tento chronický problém nevyrieši, ale dá sa aspoň sčasti minimalizovať. Stĺpy osvetlenia vybavené optickými káblami totiž môžu usmerniť zmätky v parkovaní, s ktorými sa obyvatelia stretávajú takmer vo všetkých častiach miest. A to už je len krôčik k inštalácii kamier, ktoré vedia zanalyzovať snímaný priestor z hľadiska dopravnej vyťaženosti vrátane monitoringu voľných kapacít na parkovanie. S rozvojom a pribúdaním elektrických vozidiel sa automaticky rozširuje aj možnosť využitia inteligentných lámp. V súčasnosti nie je totiž nijaký technický problém prispôsobiť stĺpy smart osvetlenia na nabíjanie elektromobilov. Je už len na správe miest, ako sa rozhodnú – či budú nabíjačky osadzovať mestá alebo to nechajú na súkromných prevádzkovateľov.

Pokračovanie článku si môžete prečítať v časopise Quark 11/2020. Ak chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov, prihláste sa. Ak ešte nie ste naším predplatiteľom, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.

R, foto Fotky&Foto/jamesteohart