SNM-Prírodovedné múzeum pozýva (2021)

Pozývame všetkých záujemcov o prírodu do Prírodovedného múzea Slovenského národného múzea na Vajanského nábreží. Možno tu zhliadnuť najrozsiahlejšie prírodovedné zbierky na Slovensku.

Z expozície Človek v čase a priestore, foto L. Kralovičová

Teší nás, že môžeme návštevníkov pozvať na prehliadku ďalšej výstavy v našom múzeu. Na prvom poschodí sme sprístupnili novú stálu expozíciu venovanú antropológii s názvom Človek v čase a priestore. Ide o expozíciu zostavenú podľa najnovších vedeckých poznatkov a s využitím moderných prezentačných postupov a technológií. V úvodnej časti expozícia približuje korene vzniku človeka; údaje o vývoji je možné zistiť vďaka kostiam, ktoré dokážu pretrvať aj milióny rokov. Majú nesmiernu výpovednú hodnotu o vzhľade a spôsobe života minulých populácií. Expozícia prezentuje celkový pohľad na náš druh a odhaľuje niektoré vlastnosti a zaujímavosti, ktoré ho charakterizujú. S tým súvisia aj ďalšie časti expozície, ktoré prezentujú témy: Kde sú naše korene? Sme iní? Čo môžeme vypátrať? Človek a jeho najbližší príbuzní a predchodcovia, Človek a dedičnosť, Naši nedávni predkovia – aj lovci mamutov, Kameň v rukách človeka a Praveké umenie.

Na druhom poschodí sa prehliadka začína paleontologickou expozíciou Príbeh života na Zemi, kde nájdeme chronologický prehľad vývoja života na Zemi so zreteľom na fosílie z nášho územia. Zaujme aj model tatranského dinosaura a mamuta v životnej veľkosti. Ďalej pokračujeme plynule do expozície Biodiverzita Slovenska, ktorá nás oboznámi s našou prírodou. Uvidíme aj krásne diorámy imitujúce prírodné biotopy. Stretneme vrabca, medveďa i majestátneho zubra. Potom sa v expozícii Klenoty Zeme ponoríme do tajov rôznych drahokamov, kryštálov a rúd v mimoriadne bohatej mineralogickej expozícii. Vystavujeme aj záhadné meteority, poslov z vesmírnych diaľav. Výlet do tajov prírody ukončíme na treťom poschodí v expozícii Biodiverzita Zeme s ukážkami cudzokrajných biotopov v diorámach; pocestujeme od polárnych oblastí až po tropický prales a koralové útesy. Ďalej sa stretneme s rôznymi exotickými tvormi, od žirafy až po tropické motýle, nádhernú rajku alebo nočného papagája kakapa, ako aj najväčšie semeno sveta, pochádzajúce až zo vzdialených Seychel.

Prírodovedné múzeum ponúka návštevníkom aj prehliadky expozícií s lektorským výkladom, ďalej rôzne prednášky, ako aj vzdelávacie programy pre školy; bližšie informácie nájdete na našej webstránke (http://prirodovedne.snm.sk/), kde sú aktuálne informácie o našich akciách a ponuke. Učitelia môžu navštíviť naše múzeum spolu so žiakmi a študentmi v rámci vyučovania a využiť bohaté zbierky, ako aj lektorský výklad, v pedagogickej praxi.

V spolupráci so Slovenskou mykologickou spoločnosťou organizujeme v priestoroch múzea každý pondelok od 15.00 do 17.00 h obľúbenú hubársku poradňu. V dňoch 1. až 3. 10. 2021 plánujeme zrealizovať výstavu živých húb. Na výstave budete môcť obdivovať krásu a rozmanitosť čerstvých húb, vyskytujúcich sa na území Slovenska. Výstava je spojená s určovaním prinesených druhov húb a s hubárskou poradňou. Na výstave dostane návštevník tiež odborný výklad faktov a zaujímavostí, týkajúcich sa tejto ojedinelej a výnimočnej skupiny organizmov.

V súčasnosti sa – vzhľadom na vývoj pandémie – môžu meniť pravidlá ovplyvňujúce možnosť návštevy múzea, preto prosíme návštevníkov, aby sledovali nariadenia príslušných autorít, ako aj našu webstránku. Spomínané služby, podujatia a aktivity môžu byť preto kedykoľvek obmedzené alebo zrušené.

Jozef Somogyi
SNM-PM