Spoločnosti Autodesk a ASE podpísali dohodu týkajúcu sa modelovania BIM pre výstavbu priemyselných objektov

V rámci Medzinárodnej výstavy BAU 2017 v nemeckom Mníchove inžinieringová spoločnosť ASE, patriaca pod Rosatom, a korporácia Autodesk podpísali partnerskú dohodu v oblasti použitia technológií informačného modelovania BIM. Práce na spoločných technológiách sa budú realizovať na jednej zo stavieb jadrovej elektrárne, a neskôr bude jednotné riešenie, vytvorené na základe skúseností a programových produktov spoločností Autodesk a ASE, navrhnuté na šírenie do ďalších priemyselných spoločností v Rusku aj vo svete.

Spoločné využitie technológie informačného modelovania objektov investičnej výstavby na základe programových produktov Autodesk a technológie Multi-D, ktorú vypracovala skupina ASE, umožní zvýšiť efektívnosť projektovania, výstavby a prevádzky priemyselných objektov.

„Daná dohoda je pre nás možnosťou ponúknuť novú úroveň služieb na trhu systémov riadenia životného cyklu zložitých inžinierskych stavieb,“ poznamenal riaditeľ systémového inžinierstva a informačných technológií Inžinieringovej spoločnosti ASE Vjačeslav Aleňkov. „Záujem o technológie informačného modelovania stavebných objektov v súčasnosti stále rastie. S využitím BIM v kombinácii s technológiou Multi-D, ktorá je v podstate praktickou realizáciou princípov BIM tretej a vyšších úrovní, spoločnosti EPC môžu zdokonaliť proces plánovania, projektovania a výstavby objektov, zvýšiť ekologickosť výstavby, optimalizovať prevádzkové procesy budov a stavieb, znížiť náklady a zvýšiť úroveň bezpečnosti. Spojenie skúseností spoločností ASE a Autodesk v tomto smere má z nášho pohľadu veľkú perspektívu,“ upresnil V. Aleňkov.

Dohoda zahŕňa zabezpečenie vzájomnej informačno-metodickej podpory, spoluprácu v otázkach odvetvových štandardov, lokálnych predpisov a využívania všeobecných princípov a najlepších svetových praktík. V rámci dohody Autodesk tiež umožní prístup do API svojich programových produktov, šablón štandardu BIM, programové produkty na vzdelávacie účely, spoluprácu pri profesionálnom certifikovaní. NIAEP zaháji pilotný projekt na vypracovanie spoločného riešenia na realizáciu BIM na základe programových produktov Autodesk a zapojenia línie programových produktov Autodesk do riešenia Multi-D. Ako objekt pre pilotný projekt bude vybraná jedna zo stavieb jadrovej elektrárne.

„Spolupráca medzi ASE a Autodesk je strategicky dôležitým krokom v rozvoji technológie BIM nielen v Rusku, ale aj vo svete. Autodesk je pripravený podeliť sa o vedomosti a praktické skúsenosti v zoraďovaní procesov budovania a analýzy digitálnych informačných modelov stavebných objektov. Zo strany ASE vidíme možnosť získania veľmi bohatých skúseností vo využití digitálnych modelov v oblasti priemyselnej výstavby, a tiež budúce potenciálne partnerstvo v zavádzaní BIM a Multi-D do priemyselných podnikov v Rusku a vo svete. Podobná iniciatíva v plnej miere podporuje prechod k digitálnej ekonomike a využitie najlepších v súčasnosti dostupných metód a nástrojov na tento účel,“ poznamenala Anastasia Morozova, generálna riaditeľka Autodesk CIS.

Technológia BIM sa v súčasnosti aktívne zavádza po celom svete a je štandardom nie len vo vedúcich developerských, projektových a stavebných spoločnostiach, ale aj na úrovni štátnych zákaziek. Digitálny model stavebného objektu umožňuje analyzovať a odovzdávať riadiacim systémom presné a bohaté údaje v raných etapách životného cyklu. Znižuje náklady pri omyloch, riziká projektu, zlepšuje predvídateľnosť plánovania financií a zdrojov.