Zika tras sa!

V Amerike sa rýchlo šíri vírus zika. Prenášajú ho komáre a jednou z možností ochrany pred vírusovou nákazou je boj proti tomuto bodavému hmyzu. Efektívnou sa ukazuje radiačná technika SIT, ktorá sa používa aj v prípade muchy tse-tse prenášajúcej spavú chorobu.

Komár Aedes aegypti, prenášač vírusu zika.
Komár Aedes aegypti, prenášač vírusu zika.

Z lekárskej praxe poznáme viacero prípadov, keď hmyz rozširuje rôzne ochorenia. Aktuálnym príkladom prenosu patogénnych mikroorganizmov komármi je vírus zika. Ten sa podľa údajov Pan American Health Organization rozšíril od spozorovania prvého prípadu v Brazílii v máji 2015 už do 26 krajín amerického kontinentu. Tieto správy vzbudzujú obavy športových fanúšikov chystajúcich sa na blížiace sa olympijské hry do Brazílie.

Tehotné ženy v nebezpečenstve

Symptómy ochorenia, ktoré spôsobuje vírus zika, sú mierne. Patrí k nim horúčka a bolesti hlavy a kĺbov. Zdá sa, že vírus je najväčšou hrozbou pre tehotné ženy, pretože od jeho rozšírenia sa na území Brazílie významne narástol počet prípadov narodených detí s mikrocefáliou (vývinová porucha postihujúca centrálny nervový systém, prejavuje sa  zaostávaním v raste mozgu), Guillain-Barrého syndrómom (ochorenie postihujúce nervový systém a jeho charakteristickým znakom je zápal periférnych nervov a nervových koreňov) a ďalšími autoimunitnými a neurologickými ochoreniami. Treba však povedať, že priama súvislosť medzi vírusom zika a týmito ochoreniami sa zatiaľ nedokázala.

Z Afriky a Ázie do Ameriky

Vírus sa pôvodne vyskytoval v rovníkových oblastiach Afriky a Ázie a jeho hlavným prenášačom sú komáre druhu Aedes aegypti. Za dôvod jeho prudkého šírenia na americkom kontinente sa považuje jednak to, že sa tu doposiaľ nevyskytoval, takže obyvateľstvo proti nemu nemá imunitné látky, a tiež skutočnosť, že komáre, ktoré ho šíria, žijú vo všetkých amerických štátoch okrem Kanady a Čile.

Ochrana pred komárím bodnutím

Proti vírusu zika zatiaľ neexistuje vakcína, takže jediný spôsob prevencie je ochrana pred komárím bodnutím. Okrem osobnej ochrany obyvateľstva (moskytiéry, repelenty a pod.)  patrí k najefektívnejším formám boja proti šíreniu vírusu hubenie jeho prenášačov a likvidácia ich liahní. Hubenie sa môže realizovať dvoma spôsobmi: chemicky pomocou insekticídov alebo radiačnou technikou SIT (z anglického Sterile Insect Technique).

Vypúšťanie sterilných samcov muchy tse-tse do prírody.
Vypúšťanie sterilných samcov muchy tse-tse do prírody.

Princíp techniky SIT

Technika SIT sa začína zhromaždením väčšieho množstva samcov požadovaného druhu hmyzu. Pôvodne sa samce v danej oblasti odchytávali a neskôr ich vypustili na rovnakom mieste. V súčasnosti vznikajú chovné stanice produkujúce milióny samcov. V tomto prípade je nevyhnutné zaistiť prispôsobivosť vypúšťaných samcov, aby sa mohli začleniť do normálnej populácie a páriť sa so samicami. Ide o výskum, ktorým sa zaoberá Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE).

Samce komárov sa v špeciálnych komorách ožarujú röntgenovým alebo gama žiarením, ktoré ich sterilizuje. Potom ich vypúšťajú do prírody, aby si našli partnerku na plodenie potomstva. Samica po spárení s takýmito samcami nakladie neplodné vajíčka, a tak nevznikne nová generácia. Samček sa za svoj krátky život pári s niekoľkými samicami a populácia komárov efektívne klesne za relatívne krátky čas.

Sterilizácii sa na rozdiel od používania insekcitídov hmyz nedokáže prispôsobiť, čo je jej hlavnou výhodou, preto ani nevzniká odolná generácia. Okrem toho táto technika nepoškodzuje faunu ani flóru. Efektívny pokles populácie daného druhu možno dosiahnuť kombináciou všetkých dostupných prostriedkov – radiačných technológií, používaním chemických látok aj likvidáciou liahní.

Prvé použitie proti parazitnej muche

Radiačná  metóda SIT sa používa už desiatky rokov na kontrolu populácie určitých druhov hmyzu, ktoré prenášajú choroby alebo spôsobujú veľké škody poľnohospodárom. Prvé pokusy sa datujú do roku 1952, keď  ju použili na redukciu populácie parazitnej muchy, bzučivky Cochliomyia hominivorax. Tá decimovala stáda dobytka na Floride. Na jednom z floridských ostrovov niekoľko týždňov vypúšťali sterilné samce (na jeden štvorcový kilometer vypúšťali niekoľko desiatok samcov). Výsledkom bola významná redukcia populácie bzučivky, ale účinok obmedzovala blízkosť pevniny, odkiaľ prilietali ďalší zástupcovia tohto druhu.

Pokračovanie článku si môžete prečítať v júlovom vydaní časopisu Quark.

Quark si môžete aj objednať tu alebo na adrese: predplatne@quark.sk

R

Foto MAAE, wikipédia