Strašidlenie v múzeu

Slovenské národné múzeum-Prírodovedné múzeum pripravuje ďalší ročník obľúbenej detskej nočnej hry Strašidlenie v múzeu, ktorá sa bude konať vo štvrtok 13. decembra 2018 od 18.00 do 21.00 h v Prírodovednom múzeu v sídelnej budove múzea na Vajanského nábreží 2 v Bratislave.
SNM-Prírodovedné múzeum hľadá deti vo veku 7 – 11 rokov, ktoré sa neboja tmy, sú hravé a chceli by zažiť tajuplný večer v spoločnosti zvierat, rastlín, pradávnych zabudnutých tvorov a pravekých ľudských pozostatkov, spolu so strašidelnými sprievodcami, ktorí ich prevedú cez všetky úlohy a nástrahy v nočnom múzeu. Stačí poslať svoju výtvarnú prácu na tému jeseň v meste do 30. novembra 2018 na adresu: strasidlenie@snm.sk; alebo osobne priniesť do pokladne SNM-Prírodovedného múzea. Z autorov najzaujímavejších diel organizátori vyberú účastníkov hry a Strašidlenie v múzeu môže začať.
Dobrodružná nočná hra bude plná tmy, strašidelných stanovíšť a zaujímavých úloh, ktoré si pre deti pripravili tajuplné múzejné bytosti: babka bylinkárka, mŕtva mníška, strážca pokladu, duchovia lesa, paleontológie, zoológie, antropológie a pod. Deti zavedú do rôznych zákutí múzea, ukážu im napríklad pavúčiu jaskyňu, temný les, miesto, kde ožívajú skamenené zvieratá či antropologický cintorín a zároveň budú žiadať odpovede na súťažné otázky z oblasti prírodných vied. Víťazov, ako aj všetkých účastníkov, nakoniec odmenia atraktívnymi cenami od partnerov podujatia.
Viac info na: www.snm.sk/prirodovedne-muzeum
FB: prirodovedne.muzeum