Strihateľný displej

3-6 Displeje strihateľnéElektronické displeje majú mnohoraké využitie, a to napríklad aj ako informačné tabule pre verejnosť v rôznych inštitúciách. Všetky doterajšie typy displejov vrátane tých na báze LCD a OLED majú však niekoľko nevýhod. Majú napríklad pevne daný tvar, čo znemožňuje ich upevnenie na komplexné povrchy (oblečenie, oblé povrchy interiérov), a musia byť trvale pripojené na zdroj energie. Takéto nevýhody nemajú nové displeje, ktoré vyvinul tím vedcov z Výskumného centra pre funkčné materiály, patriaceho pod japonský Národný ústav pre materiálové vedy (NIMS). Základom nových displejov, ktorý vyvinul Masayoshi Higuchi so svojím tímom, je polymér s elektrochromickými vlastnosťami (materiál, ktorý mení svoju farbu, alebo úroveň priehľadnosti, keď ním prechádza elektrický prúd). Tento hybridný (organicko-kovový) polymér možno nanášať striekaním na pružné substráty, na ktorých vytvoria stabilnú vrstvu odolnú proti vlhkosti a kyslíku. Inovatívne displeje možno nožnicami strihať na potrebný tvar. Veľkou výhodou je aj to, že displej treba pripojiť na zdroj elektrickej energie len pri iniciovaní vizuálnej informácie – potom možno zdroj vypnúť a informácia na displeji sa zachová. Tím japonských vedcov teraz pracuje na vývoji farebných displejov, ktoré sa tiež budú dať strihať na mieru.

RM

Foto NIMS