Strojarina dokázala zaujať

Manipulácia s KUKA robotom

Strojnícka fakulta STU v Bratislave otvorila v októbri na jeden deň svoje priestory stredoškolákom. V rámci dňa otvorených dverí si mohli záujemcovia o štúdium na tejto fakulte otestovať svoje vedomosti a šikovnosť najmä v technických disciplínach. 

Hlavným podujatím v rámci dňa otvorených dverí bol tretí ročník súťaže Grand Prix. Troj- až štvorčlenné družstvá žiakov stredných škôl sa na súťaž prihlasovali online cez webovú stránku fakulty. Súťažili na stanovištiach rozmiestnených na jednotlivých pracoviskách fakulty a plnili rôzne praktické a teoretické úlohy. Okrem súťaže družstiev si účastníci na tomto podujatí mohli zmerať sily aj v individuálnej súťaži alebo sa nechať pod odborným vedením sprevádzať po najzaujímavejších pracoviskách fakulty. Cieľom dňa otvorených dverí je ukázať záujemcom o štúdium na strojníckej fakulte, že strojarina je inšpiratívna, moderná a rôznorodá. Strojárske výrobky sú všade okolo nás a štúdium na strojníckej fakulte môže priniesť absolventom aj istotu dobre plateného a žiadaného zamestnania, prípadne uplatnenie sa už počas štúdia.

Súťaž Grand Prix, stanovište číslo 209. Marek Páleník púšťa guľôčky do dvoch sklených valcov naplnených kvapalinami s rôznou viskozitou – súťažiaci musia vysvetliť správanie sa guľôčok

Grand Prix – Spoznávanie fakulty

Tí, ktorí chceli uspieť v súťaži Grand Prix, museli byť šikovní a rýchli. Do súťaže sa prihlásilo 31 tímov, ktoré mali za úlohu čo najrýchlejšie, ale hlavne čo najlepšie splniť všetky pripravené úlohy. Súťažiaci tak spoznali rôzne laboratóriá strojníckej fakulty a vyskúšali si aj niekoľko netradičných úloh. Pre tímy boli pripravené tri trasy, ktoré museli zvládnuť len s mapkou fakulty a jednotlivými číslami úloh. Na každú úlohu mali vyhradených 10 minút, pričom ak neprišli v časovom limite na pridelené stanovisko, nemohli sa už danej disciplíny zúčastniť. Súťaže boli teoretické aj praktické a za zvládnuté úlohy získalo družstvo body. Na konci súťaže sa sčítali body jednotlivých tímov a najlepší dostali odmeny, napríklad USB kľúče a power banky (lebo energie nikdy nie je dosť).

Guľôčky v kvapaline

Medzi úlohy, ktoré museli súťažiaci absolvovať, patrilo napríklad zapojenie jednoduchého obvodu FESTO Didaktic pre svetelný obvod, premiestnenie bremien pomocou robotického ramena v správnom poradí na určené miesto či na základe dvoch grafov – priebehu atmosférického tlaku v závislosti od nadmorskej výšky a teploty varu vody v závislosti od atmosférického tlaku – určiť teplotu varu vody na vrchole Mont Everestu. Celkovo bolo pre súťažiacich pripravených 13 rozličných úloh. Na stanovišti číslo 209 ich čakali Katarína Plocháňová a Marek Páleník, študenti inžinierskeho štúdia, ktorí mali pripravené otázky o pohybe dvoch rovnakých guľôčok vo valcoch naplnených kvapalinou s rôznou viskozitou.

Individuálne súťaže

Exkurzia na pracovisku elektrónovej mikroskopie

Nezabudlo sa ani na jednotlivcov, ktorí mali záujem oboznámiť sa bližšie so zameraním pracovísk na fakulte. Pre nich boli určené prehliadky so sprievodcami – študentmi strojníckej fakulty. V individuálnych súťažiach si mohli vyskúšať jazdu na automobilovom simulátore, veslovanie na trenažéri, manipuláciu s KUKA robotom či súťažiť o najhlasnejšie lusknutie prstami, ktoré sa meralo hlukomerom. Pripravené boli jazykové či matematické hlavolamy, ktoré dali niektorým súťažiacim poriadne zabrať. Viac ako 350 návštevníkov, ktorí v rámci akcie Deň otvorených dverí zavítali na fakultu, videlo, ako fungujú jednotlivé ústavy, a čo všetko si môžu predstaviť pod pojmom strojarina.

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 12/2017.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Milan Bača
Foto Vladimír Ješko, Fedor Matúš

Komentáre