2016_07_18_ STU_zadažďovací pokus_simulácia dažďa_postdokSvF