Študenti Letnej školy energetiky v Bratislave prediskutovali perspektívy atómovej energetiky v Európe

Každoročná škola energetiky pre študentov odborných fakúlt európskych univerzít sa konala v Bratislave od 26. júna do 2. júla 2016. Analytička slovenskej pobočky ruskej korporácie pre jadrovú energiu Rosatom, Ľubomíra Adlerová, sa zúčastnila debát na tému „Jadrová energetika v krajinách Strednej Európy“ a porozprávala zúčastneným o rozvoji atómového priemyslu a kompetenciách Rosatomu v oblasti jadrovej energetiky a jadrovo-palivového cyklu.

Diskusie sa zúčastnil aj manažér projektu dostavby JE Mochovce 3,4 John Clark, poľská ekožurnalistka Magdalena Skłodowska a Tomáš Kulda, špecialista na projekty v oblasti energetickej bezpečnosti z Pražského bezpečnostného inštitútu.  Moderátorom diskusie sa stal Miroslav Šarišský, manažér externých vzťahov Slovenských elektrární.

Vo svojom vystúpení Ľubomíra Adlerová zdôraznila, že atómové zdroje energie sú základom energetickej rovnováhy svetovej ekonomiky budúcnosti. Podľa výsledkov Parížskej konferencie z decembra 2015 sa 195 zúčastnených krajín zaviazalo znížiť emisie skleníkových plynov a zamedziť presiahnutiu priemernej ročnej globálnej teploty vzduchu. Dosiahnutie týchto cieľov je možné len pri aktívnom rozvoji nízkouhlíkovej atómovej energetiky, čo potvrdzujú výpočty Medzinárodnej agentúry pre energetiku, podľa ktorých prevádzka všetkých JE vo svete za posledných 45 rokov umožnila zabrániť vypusteniu viac než 56 gigaton CO2 do atmosféry.

Živá diskusia sa rozprúdila pri porovnaní výhod obnoviteľných zdrojov energie a atómovej energetiky ako takej. Za výhodu atómovej energetiky Ľubomíra Adlerová považuje jej stabilitu a nezávislosť od klimatických podmienok či dostatku priestoru. Názornou ukážkou môže byť fakt, že na stavbu veternej elektrárne o výkone 4 GW je potrebný priestor s rozmermi okolo 208 tisíc futbalových ihrísk. Na stavbu JE analogického výkonu stačí priestranstvo zodpovedajúce 387 futbalovým ihriskám, čo je 537 krát menej.

„Obnoviteľné aj atómové technológie by sa mali vzájomne harmonicky dopĺňať, pričom v atómovej energetike niet alternatív v podobe základného zdroja. Podľa Medzinárodnej agentúry pre energetiku by mal byť na dosiahnutie bezuhlíkovej rovnováhy podiel atómovej energetiky v tej svetovej 25 % do roku 2050. My v Rosatome s takouto prognózou súhlasíme, “ povedala Ľ. Adlerová.

Pri otázkach týkajúcich sa jadrového paliva Ľ. Adlerová zdôraznila, že Rosatom už celé desaťročia dodáva palivo do všetkých reaktorov ruského dizajnu v Strednej Európe so službami na vysokej úrovni, kvalitným palivom a dôsledným dodržiavaním termínov dodávok.