Študentská konferencia o robotike

Zážitkové centrum vedy Aurelium v Bratislave sa v dňoch 25. až 29. apríla 2022 stane dejiskom jubilejného desiateho ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie určenej študentom na tému vzdelávacej robotiky.

Konferencia ECER 2022 (European Conference on Educational Robotics) už tradične ponúkne okrem pútavých prezentácií aj možnosť zúčastniť sa súťaže s medzinárodnou účasťou. Hlavným cieľom konferencie je priniesť priestor pre získanie skúseností so vzdelávacou robotikou.

Dve kategórie súťaže

Kategória BOTBALL je nedeštruktívna a tímovo orientovaná súťaž vhodná pre študentov stredných škôl (13 – 19 rokov). Každý zúčastnený tím (3 – 7 členov) má oficiálny robotický set založený na štandardoch hlavného organizátora tejto medzinárodnej súťaže KISS Institute. Pri hodnotení sa kladie dôraz na plánovanie, dokumentáciu a kvalitu technického riešenia. Okrem víťazného tímu získajú špeciálne ocenenia aj tímy v kategóriách najlepšie programovanie, najlepšie mechanické riešenie a najlepšia dokumentácia.
Kategória OPEN je súťaž vhodná pre tímy, ktoré zatiaľ nemajú veľké skúsenosti so súťažami v robotike. Je vhodná pre každého, kto má záujem vyskúšať si robotiku a naučiť sa niečo nové. Na rozdiel od BOTBALL-u, OPEN nemá predpísané komponenty, ktoré je možné na splnenie úloh použiť. Tímy preto môžu pracovať s vlastnými stavebnicami. Súťaže sa môže zúčastniť ktokoľvek bez vekového obmedzenia.

Študentské prezentácie…

Dôležitou súčasťou konferencie sú aj študentské prezentácie a ukážky robotov. Máte zaujímavý poznatok, na ktorý ste prišli počas prípravy na inú robotickú súťaž? Máte svoj vlastný robotický projekt, ktorý by ste radi predviedli ostatným? Do toho! Pripravte si prezentáciu v angličtine a podeľte sa o svoje poznatky s ostatnými účastníkmi konferencie. Ak nemáte nič nové, môžete prezentovať aj výnimočné práce SOČ alebo iné odborné práce.

… aj prednášky expertov

Aj keď ECER 2022 bude najmä o študentoch a ich príspevkoch, pozvanie na konferenciu prijali aj traja odborníci, ktorí porozprávajú o novinkách v robotike, umelej inteligencii a strojovom učení.
Prvým z nich bude Markus Vincze s prednáškou o strojovom učení v stredu 27. 4. o 17.00 h. M. Vincze vedie laboratórium Vision for Robotics (V4R) na Technickej univerzite vo Viedni s víziou, aby roboty dokázali vidieť. V4R pravidelne koordinuje projekty EÚ (ActIPret, robots@home, HOBBIT, Squirrel), národné výskumné projekty (vision@home) a prispieva k výskumu (CogX, STRANDS, ALOOF) a inovačným projektom (Redux, FloBot).
Druhým rečníkom bude Andrej Lúčny, ktorý sa zaoberá architektúrou pre integráciu metód umelej inteligencie, najmä v oblasti robotiky a počítačového videnia. Jeho prezentáciu na tému Nápady za hĺbkovým detektorom si budete môcť vypočuť vo štvrtok 28. 4. od 16.00 do 17.00 h. Hovoriť bude o architektonických komponentoch hlbokých neurónových sietí, ktoré robia strojové učenie zvládnuteľným.
Na podujatie prijal pozvanie aj Peter Pištek z Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií (KInIT). Vo štvrtok 28. 4. popoludní od 13.00 do 14.00 h vystúpi s prezentáciou blízkou IoT: Ako hacknúť akvárium? Aký druh kybernetickej bezpečnosti používajú vaše ryby? P. Pištek je vedúci výskumný pracovník a zameriava sa na informačnú bezpečnosť, najmä na forenznú analýzu, phishing, biometriu a detekciu sieťových anomálií. V súčasnosti pracuje na hľadaní anomálií pomocou modelov strojového učenia.
Všetky príspevky študentov aj expertov budú v angličtine a vhodné pre deti od 12 rokov.

Program podujatia

25. 4. 2022
11.00 – 13.00 Registration
13.00 – 16.30 Open Practice Qualification & Practice
16.30 – 17.00 Opening Ceremony

26. 4. 2022
08.30 – 09.45 Open Practice
09.45 – 11.00 Botball & Open: Seeding Round 1
11.00 – 11.45 Open Practice
11.45 – 13.30 Lunch Break
13.30 – 14.15 Student Talks
14.15 – 15.00 Open Practice
15.00 – 17.30 Botball & Open: Seeding Rounds 2 & 3

27. 4. 2022
08.30 – 11.45 Open Practice Onsite Presentation
10.30 – 11.45 Aerial Tournament
11.45 – 13.00 Lunch Break
13.00 – 14.00 Student Talks
14.00 – 15.00 Open Practice
15.00 – 17.00 Botball & Open: Double Elimination
17.00 – 18.00 Invited Talk – Professor Markus Vincze (TU Wien) – Vision techniques for robotics

28. 4. 2022
08.30 – 11.30 Open Practice
11.30 – 13.00 Lunch Break
13.00 – 14.00 Invited Talk – Peter Pištek (KInIT) How do you hack an aquarium? What kind of cyber security do your fishes use?
14.00 – 16.00 Open Practice
14.30 – 15.45 Aerial Tournament
16.00 – 17.00 Invited Talk – RNDr. Andrej Lúčny, PhD. (UK Faculty of Mathematics, Physics and Informatics) Ideas behind the deep detector
17.00 – 18.00 Dinner Break
18.00 – 20.00 Open Practice Disco

29. 4. 2022
08.30 – 11.30 Botball & Open: Finals & Alliances
11.30 – 14.00 Lunch Break
14.00 – 15.00 Awards Ceremony

Registrácia do kategórie OPEN alebo na prezentáciu príspevku: https://ecer.pria.at/
Registrácia pre návštevníkov: https://forms.gle/vVQ4QMVPbykcZW7y7
Podujatie na Facebooku

Európska konferencia o vzdelávacej robotike ECER 2022 je organizovaná v rámci projektu Robocoop a podporená z prostriedkov programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovenská republika – Rakúsko a ERDF. Konferenciu organizuje PRIA (Practical robotics institute Austria) prvýkrát v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR na Slovensku.

Peter Wachter, CVTI SR