Študentská osobnosť Slovenska

Pätnásty ročník súťaže Študentská osobnosť Slovenska spoznal svojich laureátov za akademický rok 2018/2019.

Študentská osobnosť Slovenska je národná súťaž študentov prvého, druhého a tretieho stupňa vysokoškolského štúdia. V polovici decembra 2019 si dvanásť laureátov súťaže, prebiehajúcej pod záštitou prezidentky Zuzany Čaputovej a s odbornou garanciou Slovenskej rektorskej konferencie a Slovenskej akadémie vied, prevzalo svoje ocenenia.
Odborná porota tento rok vyberala úspešných študentov a mladých vedcov z 86 nominácií v dvanástich kategóriách. Absolútnym víťazom a TOP Študentskou osobnosťou Slovenska akademického roku 2018/2019 sa stala Mgr. Erika Chocholová z Chemického ústavu SAV v Bratislave.

Biotechnológie budúcnosti

Erika Chocholová získala magisterský titul v študijnom programe biochémia v roku 2015 na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, kde za svoju diplomovú prácu s názvom Biochemická charakterizácia mykobakteriálnej epoxidhydrolázy EphD získala Cenu rektora UK. V súčasnosti je študentkou doktorandského štúdia v odbore biotechnológie na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.
Pracuje na oddelení Glykobiotechnológie Chemického ústavu SAV, ktorý má dlhodobú tradíciu v syntéze, charakterizácii a analýze glykánov. V tíme Ing. Jána Tkáča, DrSc., a pod vedením školiteľa Ing. Tomáša Bertóka, PhD., bola v rokoch 2015 až 2017 spoluriešiteľkou zatiaľ jediného ERC Starting Grantu na Slovensku.
Jej súčasná práca je zameraná na vývoj a prípravu biosenzorov a využívanie nanotechnológií na úpravu povrchov pre medicínske účely, primárne diagnostiku a glykoprofiláciu vybraných markerov z ľudských sér (napríklad protilátky či onkomarkery). Pohybuje sa v oblasti prípravy citlivých zariadení a diagnostických kitov, ktoré poskytnú možnosť priamej glykoprofilácie biomarkerov, a to s využitím povrchov upravených nanomateriálmi. Tieto aktivity pomáha rozvíjať aj komerčne prostredníctvom start-upu, ktorý na oddelení vznikol koncom roku 2017 a ktorého IP a know-how je založené na dlhoročnej vedeckej práci, ku ktorej významne prispela počas riešenia svojej dizertačnej práce. Dôležitým aspektom jej výstupov sú aj interdisciplinárne spolupráce s odborníkmi z rôznych oblastí, napríklad s doc. MUDr. Vladimírom Bellom, PhD., z Onkologického ústavu sv. Alžbety (mamografia), Mgr. Petrom Kasákom, PhD., z Centra pre pokročilé materiály z Katarskej univerzity v Dauhe, Ing. Danielom Haškom, PhD., z Medzinárodného laserového centra a ďalšími odborníkmi z rôznych vedeckých ústavov SAV.

Junior Chamber International – Slovakia

Hlavným organizátorom projektu je Junior Chamber International – Slovakia, ktorá je partnerskou organizáciou Junior Chamber International so sídlom v USA, jednej z najväčších organizácií na svete združujúcich mladých lídrov v jednotlivých krajinách. Svetová organizácia má vyše 200 000 členov v 115 krajinách sveta. Európsku pobočku má v Berlíne. V roku 2015 si organizácia pripomenula 100 rokov od svojho založenia.
JCI – Slovensko organizuje rôzne aktivity na podporu talentovaných študentov na vysokých školách, ako aj mladých podnikateľov na Slovensku. V roku 2019 zorganizovala tri hlavné podujatia a niekoľko regionálnych, medzi inými napríklad súťaž pre mladých podnikateľov Mladý inovatívny podnikateľ 2019 alebo projekt pre študentov – podnikateľov Študentská podnikateľská cena 2019.

Marián Meško
JCI-Slovensko

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 2/2020. Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.
Komentáre