Súčasné trendy v Big Data a umelej inteligencii

Čo sú vlastne tie veľké dáta (Big Data)? Dennodenne s nimi prichádzame do styku a napriek tomu si mnohí nevieme predstaviť, čo sa za týmto pojmom skrýva. Na celom svete sa každý deň vyprodukuje obrovské množstvo informácií, ku ktorým prispievame aj my. 

Dáta, ktoré generujú aj jednotlivci na sociálnych sieťach, narastajú obrovským tempom. Toto tempo sa neustále zrýchľuje, takže dáta sa musia okamžite spracúvať, selektovať a ukladať. Ako vieme, čo z nich je dôležité a čo nie? Načo sa všetky tieto dáta zbierajú a spracúvajú? Ako a ktoré sa dajú ešte využiť a ako je to s ich bezpečnosťou?
Priekopníkom v odvetví veľkých dát bola a stále je vo svete známa spoločnosť Google. No nie je to už len ona. Do toho všetkého vstúpi umelá inteligencia, ktorej časom zveríme aj mnoho našich činností. Do akej miery a v ktorých oblastiach nášho života to môže zásadným spôsobom zmeniť našu budúcnosť? Dokážeme to mať všetko pod kontrolou? Mnoho otázok, na ktoré ešte stále hľadajú a budú hľadať odpovede odborníci, vedci a informační a dátoví analytici po celom svete.

Pozývame vás do Letného špeciálu vedeckej kaviarne, kde budeme diskutovať o súčasných výskumných trendoch v oblasti veľkých dát a umelej inteligencie. Zameriame sa najmä na to, ako a do akej miery umelá inteligencia dramaticky zmení našu budúcnosť.

Vo štvrtok 11. júla 2019 o 17.00 h bude naším hosťom úspešný mladý slovenský vedec, matematik a informatik Martin Takáč, PhD. zo súkromnej výskumnej univerzity Lehigh v Bethleheme, Pensylvánia, v USA.

Martin Takáč, PhD., je absolvent Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Jeho vedeckovýskumná práca je široko interdisciplinárna a zameriava sa najmä na umelú inteligenciu a jej aplikácie v logistike, inžinierskych stavbách, kvantovej chémii a robotike. Okrem toho sa venuje aj navrhovaniu nových optimalizačných algoritmov, ktoré sú určené hlavne pre vysoko výkonné superpočítače.

Júlová vedecká kaviareň je sprievodným podujatím Festivalu vedy Európska noc výskumníkov 2019Európska noc výskumníkov 2019 otvorí vedeckú jeseň podujatí zameraných na popularizáciu vedy a výskumu. Festival sa uskutoční v piatok 27. septembra 2019 v 5 slovenských mestách Bratislava, Košice, Žilina, Banská Bystrica, Poprad. Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 Akciami Marie Sklodowska Curie grantová zmluva č. 818109 a zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom MŠVVaŠ SR.

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE pravidelne raz do mesiaca organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Raz do roka, v júli, pripravujeme Letný špeciál Vedy v CENTRE, do ktorej pozývame mladých vedeckovýskumných pracovníkov, ktorí sa úspešne presadili svojou vedeckou prácou v zahraničí. Ak sa chcete dozvedieť viac, v neformálnej a priateľskej atmosfére pri káve sa môžete do diskusie zapojiť aj vy. Vedecká kaviareň Veda v CENTRE sa koná v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A na bratislavskej Patrónke.

Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný.

Ilustračné foto Pixabay

Komentáre