Superpočítač v automobilke

Najväčšie podnikové výpočtové centrum v Česku má automobilka Škoda Auto v Mladej Boleslavi.

Škoda Auto,datové centrum, HPC clustery, chladící infrastruktura, superpořítač, supercomputer

Superpočítačmi už nie sú vybavené len špecializované IT firmy a špičkové akademické výskumné pracoviská. Nedávno uviedli do činnosti najvýkonnejší podnikový superpočítač v Českej republike vo firme, ktorej výrobky na prvý pohľad nemajú s informačnými technikami nič spoločné – v automobilke Škoda Auto v Mladej Boleslavi. Skutočnosť je však taká, že škodovka je jednou z popredných IT firiem v Česku. Nový superpočítač má výpočtovú kapacitu dva petaFLOPS, pričom v budúcnosti má táto kapacita vzrásť na 15 petaFLOPS. Skratka FLOPS znamená FLoating-point Operations Per Second, čiže počet operácií s pohyblivou rádovou čiarkou za sekundu. Predpona peta je predponou sústavy jednotiek SI a znamená 1015. Vyjadrené slovne, ide o číslo označujúce milión miliárd, teda biliardu základných jednotiek. Kapacita počítača sa bude využívať na vizualizácie, zobrazenia vo virtuálnej realite a simulácie, napríklad pre ďalší vývoj v oblasti ochrany chodcov. Na počítačovú kapacitu kladú veľmi vysoké nároky aj simulácie v oblasti aeroakustiky a aerodynamiky, ale aj vývoj nových motorov. Vo výpočtovom centre sa budú ukladať (s maximálnym stupňom ochrany) aj údaje tzv. prepojených, teda medzi sebou komunikujúcich áut. Navyše sa v rámci vízie Green Data (zelené údaje), ktorá je súčasťou podnikovej stratégie Green Future (zelená budúcnosť), budú niektoré administratívne priestory vykurovať odpadovým teplom z chladiaceho systému výpočtového centra. Nový superpočítač v najväčšom podnikovom výpočtovom centre v Českej republike disponuje dvomi počítačovými klastrami, 1 008 výpočtovými uzlami a 24 192 procesorovými jadrami.
Foto Škoda Auto

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 12/2019. Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.