Súťaž

Ak nám do 30. septembra 2022 pošlete správnu odpoveď na otázku:

Ktorého geometrického tvaru sa týkajú dve Euklidove vety?

zaradíme vás do žrebovania o knihu Euklides: Základy z vydavateľstva Perfekt.
Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.

Komentáre