Štartuje 24. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET

Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) už 24-krát spúšťa krajské kolá súťaže Festival vedy a techniky AMAVET (FVAT), na ktoré srdečne pozýva žiakov so svojimi vedátorskými projektami. Žiaci II. stupňa základných škôl a žiaci stredných škôl z celého Slovenska môžu svoje vedátorské projekty prihlasovať do 6. októbra 2021.… pokračuj

Štart 35. ročníka FYKOS-u

Zaujímajú vás fyzika a pridružené prírodné vedy? Radi rozmýšľate o pôvode a fungovaní rôznych prírodných a fyzikálnych javov na Zemi aj vo vesmíre? Chcete zdokonaliť svoje kritické a fyzikálne myslenie? Potom je FYKOS práve pre vás. FYKOS (Fyzikální Korespondenční Seminář) je súťaž prebiehajúca celý školský… pokračuj

Otvorená esejistická súťaž

Nadácia ESET vyhlasuje esejistickú súťaž. Víťaz sa stretne s nositeľom Nobelovej ceny a vedeckým producentom filmu Interstellar Kipom Thornom. Je veda riešením všetkých výziev ľudstva? Na túto otázku budú hľadať odpoveď esejisti v súťaži Nadácie ESET. Autor víťaznej eseje získa okrem finančnej odmeny 1 000… pokračuj

Súťaž

Ak nám do 30. septembra 2021 pošlete správnu odpoveď na otázku: Čím sa zaoberali stredoveké remeslá irchárstvo, pramárstvo a barchetárstvo? zaradíme vás do žrebovania o knihu A. Špiesza: Remeslá, cechy a manufaktúry na Slovensku v 15. – 19. storočí z vydavateľstva Perfekt. Svoje odpovede posielajte… pokračuj

Žrebovali sme výhercov júlovej súťaže

V júlovej rubrike Čítanie z novej knihy sme sa vás pýtali: Aké zákony fyziky formuloval vo svojej filozofii Aristoteles? Z tých, čo nám správne napísali, že Aristoteles delil vesmír na pozemskú a nebeskú sféru, formuloval princípy mechanických dejov v pozemskej sfére, svet sa podľa neho… pokračuj

Cena za transfer technológií na Slovensku 2021

Inovácie či technické riešenia vznikajú vo vede a výskume. Pre ich rentabilné využívanie v praxi je potrebné najprv ochrániť ich duševné vlastníctvo a až následne ich komerčne zhodnocovať. Proces tzv. transferu technológií a jeho úspešné výstupy si všíma aj už stabilná súťaž Cena za transfer… pokračuj

Súťaž

Ak nám do 31. augusta 2021 pošlete správnu odpoveď na otázku: Ako sa nazýva teória opisujúca základné stavebné kúsky hmoty a interakcie medzi nimi? zaradíme vás do žrebovania o knihu J. Tekela: Fyzika v slepých uličkách z Vydavateľstva Matice slovenskej, s. r. o. Svoje odpovede… pokračuj

Žrebovali sme výhercov júnovej súťaže

V júnovej rubrike Čítanie z novej knihy sme sa vás pýtali: Čo je teória rozpadu stopy a o čom hovorí Jostov zákon? Z tých, čo nám správne napísali, že teória rozpadu stopy znamená oslabenie pamäťovej stopy, jej nepoužívanie vedie k rozpadu, a Jostov zákon hovorí… pokračuj

Mars – náš nový domov?

Centrum vedecko-technických informácií SR spustilo registráciu do súťaží pre mladých v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2021 (TVT 2021). Témou tohtoročných súťaží je Mars – náš nový domov? V rámci tejto témy môžu žiaci a študenti prostredníctvom svojich výtvarných a grafických návrhov prezentovať… pokračuj

Ako prežiť na Marse

Šesť finalistov, šesť rôznorodých tímov zo stredných škôl z celého Slovenska a kopec nadšencov a odborníkov na vesmírne aktivity a astronómiu – takto v skratke vyzeralo finále tretieho ročníka súťaže Misia Mars v Energolande. Niekoľko mesiacov mohli študenti stredných škôl prihlasovať svoje projekty do súťaže… pokračuj