Superhrdinovia dnešných dní

Centrum vedecko-technických informácií SR vyhlásilo aj tento rok dve súťaže pre mladých, ktoré sa uskutočnia v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2020 (TVT 2020). Obe sú zamerané na tému: Vedci – superhrdinovia dnešných dní. V rámci nich môžu žiaci a študenti výtvarne a… pokračuj

Súťaž

Ak nám do 31. júla 2020 pošlete správnu odpoveď na otázku: Ako sa nazýva a z čoho je odvodené americké ocenenie parodujúce Nobelovu cenu? zaradíme vás do žrebovania o knihu Sarah Hermanovej Vedeli ste? Otázky a odpovede, ktoré vás zaskočia z vydavateľstva IKAR. Svoje odpovede… pokračuj

Žrebovali sme výhercu májovej súťaže

V máji sme pre vás pripravili súťaž v rubrike Čítanie z knihy. Naša otázka znela: Čo je textový alebo jazykový korpus? Z tých, čo správne odpovedali, že ide o štruktúrovanú elektronickú databázu textov z rôznych štýlov, žánrov, časových období a vecných oblastí, v ktorých sa… pokračuj

Výtvarná a grafická súťaž pre mladých

Centrum vedecko-technických informácií SR vyhlasuje aj tento rok tému dvoch súťaží, ktoré sa uskutočnia v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2020 (TVT 2020). Vedci – superhrdinovia dnešných dní Tak znie téma oboch súťaží, v rámci ktorej môžete výtvarne a graficky znázorniť svoj pohľad na vedcov… pokračuj

Súťaž

Ak nám do 30. júna 2020 pošlete správnu odpoveď na otázku: Vymenujete aspoň päť príkladov, čo všetko bolo na počesť M. R. Štefánika pomenované?  zaradíme vás do žrebovania o komixovú knihu Tomáša Kriššáka, Tomáša Cígera a Františka Hříbala: Dobrodružstvá Milana Rastislava Štefánika (slovenskú alebo anglickú… pokračuj

Žrebovali sme výhercu aprílovej súťaže

V apríli sme pre vás pripravili súťaž v rubrike Čítanie z knihy. Naša otázka znela: Kto bol zakladateľom a prvým rektorom Slovenskej vysokej školy technickej? Z tých, čo správne odpovedali, že ním bol Jur Hronec, sme vyžrebovali Darinku G. z Martina a posielame jej knihu D. Vaněkovej:… pokračuj

Robotická súťaž Pescanrobot

Začiatkom marca, tesne pred uzavretím škôl v dôsledku pandémie koronavírusu, sa na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej (SPŠE) v Piešťanoch konal už tretí ročník robotickej súťaže Pescanrobot. Súťaž si stihla počas svojej existencie vybudovať svojich verných fanúšikov-účastníkov a aj tábor sponzorov. Bez jedných alebo druhých by sa… pokračuj

Tri dni s fyzikou

Dňa 14. februára 2020 sa uskutočnil už 14. ročník Fyziklání, medzinárodnej fyzikálnej súťaže pre tímy stredoškolákov, ktorá sa teší čoraz väčšiemu záujmu domácich i zahraničných študentov. Tohto roku sa súťaže zúčastnilo rekordných 201 tímov, celkovo 974 súťažiacich zo šiestich európskych krajín – Česka, Slovenska, Ruska, Poľska,… pokračuj

Súťaž

Ak nám do 31. mája 2020 pošlete správnu odpoveď na otázku Čo je textový alebo jazykový korpus? zaradíme vás do žrebovania o knihu Slovenský národný korpus – Texty, anotácie, vyhľadávanie od Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44… pokračuj

Žrebovali sme výherkyňu marcovej súťaže

V marci sme pre vás pripravili súťaž v rubrike Čítanie z novej knihy. Pýtali sme sa vás: Aký typ chrupu má človek a koľko zubov má detský a dospelý chrup? Z tých, čo správne odpovedali, že ide o heterodontný – má rôzne typy zubov (stoličky, črenové zuby, očné… pokračuj